Vergelijk kosten en winst met branchegemiddelde

Analyseer de kosten en verbeter uw winst

Gekozen branche

Gekozen bedrijfGeselecteerde branche: logiesverstrekking (SBI code: 55)

Kosten naar soort logiesverstrekking
Let op: gemiddelde cijfers o.b.v. 2017 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten Branche gemiddelde % Eigen Exploitatie in % Eigen Exploitatie in EUR
Netto omzet 99.12%  
Overige bedrijfsopbrengsten 0.88%  
Totale omzet 100.00% 100.00%
Kosten van de omzet 19.05%
Bruto marge 80.95%  
Personeelkosten 26.84%
Verkoopkosten 3.78%
Huisvestingskosten 13.77%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.52%
Kosten energieverbruik 2.85%
Kosten vervoermiddelen 0.43%
Communicatiekosten 0.50%
Afschrijvingen 7.49%
Kosten van overige diensten 2.18%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 7.13%
Bedrijfsresultaat 14.46%  
bedrijfstakinformatie excel

Recentere cijfers beschikbaar voor leden

Krijg nu toegang tot de laatst beschikbare cijfers horeca en onze Office tools voor ondernemers. Ook heeft u met Excel bedrijfstakdashboard alle cijfers direct bij de hand.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Cijfers in Excel met dashboard en alle data
  • Verschillende bedrijven bewaren en vergelijken met branche
  • Downloaden andere Firmfocus tools en templates
  • Nieuw: online omzetcalculator Horeca