Brancheinformatie en cijfers logiesverstrekking

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 14.46% in 2017 naar 13.88% in 2018

10.545 BEDRIJVEN
KW4 - 2021
11.50% OMZETGROEI
KW03 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.88% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers logiesverstrekking

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche logiesverstrekking. De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche horeca (klik om te bekijken).

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 310 bedrijven per jaar.

In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal bedrijven 10.545.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2020 voor de branche logiesverstrekking aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015.

In 2020 was de omzetindex 75.5. Dat betekent dat de omzet in 2020 24.5% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 40.9% lager.

Trend aantal bedrijven logiesverstrekking

Trend omzet logiesverstrekking (indexcijfers)

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers logiesverstrekking


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2018)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.66%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.34%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 19.08%
Bruto marge 80.92%
Personeelkosten 27.02%
Verkoopkosten 3.95%
Huisvestingskosten 13.83%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.55%
Kosten energieverbruik 2.82%
Kosten vervoermiddelen 0.41%
Communicatiekosten 0.47%
Afschrijvingen 7.40%
Kosten van overige diensten 2.31%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 7.27%
Bedrijfsresultaat 13.88%

Trend winst en kosten logiesverstrekking

De branche logiesverstrekking valt onder de sector horeca. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat logiesverstrekking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche logiesverstrekking tussen 2009 en 2018 is gestegen met 6.63% procentpunt naar 13.88%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche logiesverstrekking zijn respectievelijk: Personeel (27.0%), Kosten omzet (19.1%) en Huisvestingskosten (13.8%).

Trend bedrijfsresultaat logiesverstrekking

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor