Brancheinformatie en cijfers logiesverstrekking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

11.745 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.30% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.43% WINST (% OMZET)
2019
31.100 VACATURES SECTOR
Logiesverstrekking
KW1 2024

Branchecijfers logiesverstrekking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche logiesverstrekking (SBI code: 55). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche horeca (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten logiesverstrekking

De branche logiesverstrekking valt onder de sector horeca. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche logiesverstrekking in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (27.4%), Kosten omzet (19.1%) en Huisvestingskosten (13.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor logiesverstrekking.
start vergelijking

Logiesverstrekking Trends

De bedrijfstak logiesverstrekking heeft de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Er is steeds meer aandacht voor persoonlijke dienstverlening, duurzaamheid en innovatieve technologieën. Authenticiteit en sfeer spelen een belangrijke rol bij het creëren van een positieve gastervaring. Een groeiende trend is het gebruik van online marketing. Ondernemers dienen ook op de hoogte te zijn van de regelgeving die van invloed is op de haalbaarheid van hun bedrijfsvoering.

Bedrijfsresultaat logiesverstrekking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche logiesverstrekking tussen 2009 en 2019 is gestegen met 5.18% procentpunt naar 12.43%. Hierbij wordt in de branche logiesverstrekking gemiddeld een bruto marge van 80.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 13.9% naar 12.4%.

Kosten per categorie branche logiesverstrekking
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.2% 99.1% 98.7% 99.1%
Overige opbrengsten 0.8% 0.9% 1.3% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 19.5% 19.1% 19.1% 19.1%
Bruto marge 80.5% 80.9% 80.9% 80.9%
  - Bruto Loon   19.3%   18.5%   18.5%   18.8%
  - Sociale lasten   3.5%   3.3%   3.2%   3.2%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.0%   0.9%   1.0%
  - Overig   3.7%   4.1%   4.3%   4.4%
Personeelkosten Totaal 27.6% 26.8% 27.0% 27.4%
Verkoopkosten 3.7% 3.8% 3.9% 4.1%
Huisvestingskosten 13.3% 13.8% 13.8% 13.4%
Apparatuur en Inventaris 1.7% 1.5% 1.6% 1.6%
Energieverbruik 3.3% 2.8% 2.8% 2.8%
Vervoermiddelen 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 7.5% 7.5% 7.4% 7.6%
Overige diensten 2.2% 2.2% 2.3% 2.6%
Overige bedrijfskosten 7.8% 7.1% 7.3% 8.2%
Bedrijfsresultaat 12.4% 14.5% 13.9% 12.4%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers logiesverstrekking?

Versterk uw inzicht in de branche logiesverstrekking en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder logiesverstrekking
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat logiesverstrekking

Trend aantal bedrijven logiesverstrekking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven logiesverstrekking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.385 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 11.745.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche logiesverstrekking aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 151.8. Dat betekent dat de omzet in 2023 51.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.9% hoger.

Trend omzet logiesverstrekking (indexcijfers)