Brancheinformatie en cijfers logiesverstrekking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.650 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
62.40% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.46% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers logiesverstrekking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche logiesverstrekking (SBI code: 55). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche horeca (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten logiesverstrekking

De branche logiesverstrekking valt onder de sector horeca. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche logiesverstrekking zijn respectievelijk: Personeel (26.8%), Kosten omzet (19.1%) en Huisvestingskosten (13.8%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor logiesverstrekking 4.07% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor logiesverstrekking.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat logiesverstrekking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche logiesverstrekking tussen 2009 en 2017 is gestegen met 7.21% procentpunt naar 14.46%. Hierbij wordt in de branche logiesverstrekking gemiddeld een bruto marge van 80.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.4% naar 14.5%.

Kosten naar soort logiesverstrekking
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar met Premium

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.12%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.88%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 19.05%
Bruto marge 80.95%
  - Bruto Loon   18.54%
  - Premie & Pensioen   4.06%
  - Andere Sociale lasten   0.17%
  - Overig   + 4.06%
Personeelkosten Totaal 26.84%
Verkoopkosten 3.78%
Huisvestingskosten 13.77%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.52%
Kosten energieverbruik 2.85%
Kosten vervoermiddelen 0.43%
Communicatiekosten 0.50%
Afschrijvingen 7.49%
Kosten van overige diensten 2.18%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 7.13%
Bedrijfsresultaat 14.46%

Trend bedrijfsresultaat logiesverstrekking

Trend aantal bedrijven logiesverstrekking

Trend bedijven

De grafiek trend bedrijven logiesverstrekking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een toename van 4.340 bedrijven in 14 jaar

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 10.650.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche logiesverstrekking aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 84.9. Dat betekent dat de omzet in 2021 15.1% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 12.4% hoger.

Trend omzet logiesverstrekking (indexcijfers)

bedrijfstakinformatie excel

Premium: laatste cijfers en MS Office Tools

Met Premium toegang heeft u nu, naast toegang tot de laatst beschikbare cijfers logiesverstrekking, ook de beschikking over onze MS Office tools voor ondernemers. Zo heeft u met de Excel bedrijfstakdashboard offline inzicht in omzet, kosten en winsttrend voor iedere bedrijfstak. Na inloggen kunt u hier natuurlijk ook online de laatste brancheinformatie logiesverstrekking raadplegen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers, eigen cijfers vergelijken en bewaren
  • Excel bedrijfstakdatabase: alle bedrijfstakdata in Excel met handig dashboard
  • Kosteloos downloaden van de andere Firmfocus tools en templates

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor