Brancheinformatie en cijfers logiesverstrekking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

11.585 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
14.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.46% WINST (% OMZET)
2017
37.000 VACATURES SECTOR
Logiesverstrekking
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers logiesverstrekking

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie logiesverstrekking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers logiesverstrekking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche logiesverstrekking (SBI code: 55). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche horeca (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten logiesverstrekking

De branche logiesverstrekking valt onder de sector horeca. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche logiesverstrekking zijn respectievelijk: Personeel (26.8%), Kosten omzet (19.1%) en Huisvestingskosten (13.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor logiesverstrekking.
start vergelijking

Logiesverstrekking Trends

De bedrijfstak logiesverstrekking heeft de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Er is steeds meer aandacht voor persoonlijke dienstverlening, duurzaamheid en innovatieve technologieën. Authenticiteit en sfeer spelen een belangrijke rol bij het creëren van een positieve gastervaring. Een groeiende trend is het gebruik van online marketing. Ondernemers dienen ook op de hoogte te zijn van de regelgeving die van invloed is op de haalbaarheid van hun bedrijfsvoering.

Bedrijfsresultaat logiesverstrekking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche logiesverstrekking tussen 2009 en 2017 is gestegen met 7.21% procentpunt naar 14.46%. Hierbij wordt in de branche logiesverstrekking gemiddeld een bruto marge van 80.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.4% naar 14.5%.

Kosten per categorie branche logiesverstrekking
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.2% 99.2% 99.2% 99.1%
Overige opbrengsten 1.8% 0.8% 0.8% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 18.6% 19.3% 19.5% 19.1%
Bruto marge 81.4% 80.7% 80.5% 80.9%
  - Bruto Loon   20.5%   19.9%   19.3%   18.5%
  - Sociale lasten   3.7%   3.5%   3.5%   3.3%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.1%   1.1%   1.0%
  - Overig   3.7%   3.8%   3.7%   4.1%
Personeelkosten Totaal 29.1% 28.3% 27.6% 26.8%
Verkoopkosten 3.6% 3.8% 3.7% 3.8%
Huisvestingskosten 13.5% 13.1% 13.3% 13.8%
Apparatuur en Inventaris 1.7% 1.8% 1.7% 1.5%
Energieverbruik 3.8% 3.5% 3.3% 2.8%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 8.3% 8.0% 7.5% 7.5%
Overige diensten 2.2% 2.1% 2.2% 2.2%
Overige bedrijfskosten 7.2% 7.3% 7.8% 7.1%
Bedrijfsresultaat 10.8% 11.9% 12.4% 14.5%

Laatst beschikbare cijfers logiesverstrekking

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie logiesverstrekking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat logiesverstrekking

Trend aantal bedrijven logiesverstrekking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven logiesverstrekking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.380 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 11.585.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche logiesverstrekking aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 133. Dat betekent dat de omzet in 2022 33% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 59% hoger.

Trend omzet logiesverstrekking (indexcijfers)