Brancheinformatie en cijfers hotels

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.945 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
172.40% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.25% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers hotels

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche hotels (SBI code: 55.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche logiesverstrekking (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers hotels en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie hotels
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten hotels

De branche hotels valt onder de sector logiesverstrekking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche hotels zijn respectievelijk: Personeel (29.6%), Kosten omzet (16.6%) en Huisvestingskosten (13.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor hotels.
start vergelijking

Hotels Trends

De hotelbranche heeft de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. Zo hebben toeristen meer mogelijkheid gekregen om online boekingen te plaatsen en heeft de technologie de communicatie met klanten vergemakkelijkt. Daarnaast is er een stijgende vraag ontstaan naar hotels in steden en is de focus verschoven naar duurzaamheid, waarin hotels proberen water- en energiebesparing te bevorderen. Om mee te kunnen gaan in deze stijgende trend moeten hoteliers hun markt goed kennen en mensen aantrekken door middel van goed marketingbeleid. Ook is het belangrijk om in te spelen op de veranderingen in de vraag naar het type accommodatie.

Bedrijfsresultaat hotels

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche hotels tussen 2009 en 2017 is gestegen met 8.46% procentpunt naar 14.25%. Hierbij wordt in de branche hotels gemiddeld een bruto marge van 83.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.6% naar 14.3%.

Kosten naar soort hotels
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.1% 99.5% 99.5% 99.5%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.9% 0.5% 0.5% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 16.0% 16.6% 17.3% 16.6%
Bruto marge 84.0% 83.4% 82.7% 83.4%
  - Bruto Loon   22.4%   21.7%   21.0%   20.1%
  - Sociale lasten   9.9%   9.5%   9.3%   9.5%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.1%   1.1%   1.0%
  - Overig   4.6%   4.6%   4.4%   4.9%
Personeelkosten Totaal 32.4% 31.2% 30.3% 29.6%
Verkoopkosten 3.4% 3.6% 3.6% 3.7%
Huisvestingskosten 13.3% 12.9% 13.2% 13.9%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.6% 1.7% 1.6% 1.5%
Kosten energieverbruik 3.1% 2.9% 2.7% 2.4%
Kosten vervoermiddelen 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 8.2% 7.9% 7.4% 7.4%
Kosten van overige diensten 2.1% 1.9% 2.0% 2.0%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 8.2% 8.2% 8.4% 7.8%
Bedrijfsresultaat 10.6% 12.2% 12.6% 14.3%

Trend bedrijfsresultaat hotels

Trend aantal bedrijven hotels

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven hotels geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 3.320 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 5.945.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche hotels aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 67.8. Dat betekent dat de omzet in 2021 32.2% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.9% hoger.

Trend omzet hotels (indexcijfers)