Brancheinformatie en cijfers hotels

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.945 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
172.40% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.25% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers hotels

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche hotels (SBI code: 55.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche logiesverstrekking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten hotels

De branche hotels valt onder de sector logiesverstrekking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche hotels zijn respectievelijk: Personeel (29.6%), Kosten omzet (16.6%) en Huisvestingskosten (13.9%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor hotels 4.45% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor hotels.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat hotels

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche hotels tussen 2009 en 2017 is gestegen met 8.46% procentpunt naar 14.25%. Hierbij wordt in de branche hotels gemiddeld een bruto marge van 83.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.6% naar 14.3%.

Kosten naar soort hotels
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.46%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.54%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 16.61%
Bruto marge 83.39%
  - Bruto Loon   20.11%
  - Premie & Pensioen   4.41%
  - Andere Sociale lasten   0.20%
  - Overig   + 4.86%
Personeelkosten Totaal 29.59%
Verkoopkosten 3.74%
Huisvestingskosten 13.89%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.47%
Kosten energieverbruik 2.41%
Kosten vervoermiddelen 0.38%
Communicatiekosten 0.44%
Afschrijvingen 7.43%
Kosten van overige diensten 2.03%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 7.76%
Bedrijfsresultaat 14.25%
bedrijfstakinformatie excel

De laatste horecacijfers, de horeca omzetcalculator en Office tools

Krijg nu toegang tot de laatst beschikbare cijfers hotels en al onze Office tools voor ondernemers.
Met de Excel bedrijfstakdashboard heeft u alle cijfers direct bij de hand.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken eigen cijfers
  • Nieuw: online omzetcalculator Horeca
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat hotels

Trend aantal bedrijven hotels

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven hotels geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 3.320 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 5.945.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche hotels aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 67.8. Dat betekent dat de omzet in 2021 32.2% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.9% hoger.

Trend omzet hotels (indexcijfers)