Brancheinformatie en cijfers overige logiesverstrekking

465 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven overige logiesverstrekking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven overige logiesverstrekking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2009 tot 2022. Er is sprake van een toename van 460 bedrijven in 13 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 465.