Branchecijfers Schilders- en glaszetbedrijven
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van schilders- en glaszetbedrijven.

Sector informatie schilders- en glaszetbedrijven

Branchecijfers exploitatie schilders- en glaszetbedrijven

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor schilders- en glaszetbedrijven. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector schilders- en glaszetbedrijven worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Gespecialiseerde bouw. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers schilders- en glaszetbedrijven

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast schilders- en glaszetbedrijven, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat schilders- en glaszetbedrijven: 13,58%

Als eerste valt op dat in de sector schilders- en glaszetbedrijven een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 13,58 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 13,58 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 86,42% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 38,97%. U kunt de sector schilders- en glaszetbedrijven vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie schilders- en glaszetbedrijven.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector schilders- en glaszetbedrijven. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Schilders- en glaszetbedrijven

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Schilders- en glaszetbedrijven
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
32,47 %
Bruto marge
67,53 %
Personeelskosten
38,97 %
Afschrijvingen
2,29 %
Overig ingekochte diensten
1,44 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,82 %
Huisvestingskosten
1,50 %
Energiekosten
0,35 %
Kosten Communicatie
0,73 %
Overige Kosten
3,70 %
Verkoopkosten
1,06 %
Vervoerskosten
3,09 %
Bedrijfsresultaat
13,58 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche schilders- en glaszetbedrijven en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.