Brancheinformatie en cijfers afwerking van gebouwen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

64.115 BEDRIJVEN
KW2 2024
0.10% OMZETGROEI
DECEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
23.17% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Afwerking van gebouwen
KW1 2024

Branchecijfers afwerking van gebouwen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche afwerking van gebouwen (SBI code: 43.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten afwerking van gebouwen

De branche afwerking van gebouwen valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche afwerking van gebouwen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.6%), Personeel (19.6%) en Kosten vervoermiddelen (2.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor afwerking van gebouwen.
start vergelijking

Afwerking van gebouwen Trends

De bedrijfstak van bouwafwerkingsbedrijven is onlangs geconfronteerd met een aantal belangrijke ontwikkelingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Uitgaven aan eenmalige producten zoals bouwmaterialen zijn in een sterk dalende trend vanwege de ontwikkeling van duurzaamheid. Dit vormt uitdagingen voor bedrijven om een voorbeeld te stellen in het milieubewust en duurzaam verwerken van producten. Daarnaast speelt digitalisering een belangrijke rol in de verduurzaming van de bedrijfstak, met nieuwe technologieën zoals Big Data en augmented en virtual reality, die invloed hebben op de productie, designing en logistieke operationele processen. Ten slotte wordt de bedrijfstak korte termijn-uitdagingen geconfronteerd met betrekking tot personeel, waar bedrijven moeten werken aan het aanbieden van flexibele mogelijkheden voor medewerkers.

Bedrijfsresultaat afwerking van gebouwen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche afwerking van gebouwen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 5.30% procentpunt naar 23.17%. Hierbij wordt in de branche afwerking van gebouwen gemiddeld een bruto marge van 54.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 22.5% naar 23.2%.

Kosten per categorie branche afwerking van gebouwen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.7% 98.6% 98.9% 98.6%
Overige opbrengsten 1.3% 1.4% 1.1% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 42.5% 44.9% 45.8% 45.6%
Bruto marge 57.5% 55.1% 54.2% 54.4%
  - Bruto Loon   12.8%   11.0%   10.8%   11.0%
  - Sociale lasten   2.6%   2.1%   2.0%   2.0%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Overig   5.8%   6.2%   6.0%   5.6%
Personeelkosten Totaal 22.7% 20.4% 19.8% 19.6%
Verkoopkosten 1.0% 0.9% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 1.5% 1.4% 1.4% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 0.9% 0.8% 0.7%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 3.1% 2.8% 2.8% 2.8%
Communicatiekosten 0.7% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 1.8% 1.4% 1.5% 1.5%
Overige diensten 1.3% 1.1% 1.1% 1.1%
Overige bedrijfskosten 2.9% 2.7% 2.7% 2.6%
Bedrijfsresultaat 21.3% 22.7% 22.5% 23.2%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers afwerking van gebouwen?

Versterk uw inzicht in de branche afwerking van gebouwen en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder afwerking van gebouwen
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat afwerking van gebouwen

Trend aantal bedrijven afwerking van gebouwen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven afwerking van gebouwen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 26.595 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 64.115.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche afwerking van gebouwen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 187.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 87.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6% hoger.

Trend omzet afwerking van gebouwen (indexcijfers)