Brancheinformatie en cijfers afwerking van gebouwen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

63.880 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
22.72% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Afwerking van gebouwen
KW02 - 2023

Branchecijfers afwerking van gebouwen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche afwerking van gebouwen (SBI code: 43.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten afwerking van gebouwen

De branche afwerking van gebouwen valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche afwerking van gebouwen zijn respectievelijk: Kosten omzet (44.9%), Personeel (20.4%) en Kosten vervoermiddelen (2.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor afwerking van gebouwen.
start vergelijking

Afwerking van gebouwen Trends

De bedrijfstak van bouwafwerkingsbedrijven is onlangs geconfronteerd met een aantal belangrijke ontwikkelingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Uitgaven aan eenmalige producten zoals bouwmaterialen zijn in een sterk dalende trend vanwege de ontwikkeling van duurzaamheid. Dit vormt uitdagingen voor bedrijven om een voorbeeld te stellen in het milieubewust en duurzaam verwerken van producten. Daarnaast speelt digitalisering een belangrijke rol in de verduurzaming van de bedrijfstak, met nieuwe technologieën zoals Big Data en augmented en virtual reality, die invloed hebben op de productie, designing en logistieke operationele processen. Ten slotte wordt de bedrijfstak korte termijn-uitdagingen geconfronteerd met betrekking tot personeel, waar bedrijven moeten werken aan het aanbieden van flexibele mogelijkheden voor medewerkers.

Bedrijfsresultaat afwerking van gebouwen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche afwerking van gebouwen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.85% procentpunt naar 22.72%. Hierbij wordt in de branche afwerking van gebouwen gemiddeld een bruto marge van 55.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 21.3% naar 22.7%.

Kosten per categorie branche afwerking van gebouwen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.7% 98.5% 98.7% 98.6%
Overige opbrengsten 1.3% 1.5% 1.3% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 41.1% 42.3% 42.5% 44.9%
Bruto marge 58.9% 57.7% 57.5% 55.1%
  - Bruto Loon   13.9%   13.4%   12.8%   11.0%
  - Sociale lasten   2.8%   2.7%   2.6%   2.1%
  - Pensioenpremies   1.7%   1.6%   1.5%   1.0%
  - Overig   5.3%   5.5%   5.8%   6.2%
Personeelkosten Totaal 23.8% 23.3% 22.7% 20.4%
Verkoopkosten 1.1% 1.1% 1.0% 0.9%
Huisvestingskosten 1.6% 1.6% 1.5% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 3.3% 3.2% 3.1% 2.8%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.5%
Afschrijvingen 1.8% 1.8% 1.8% 1.4%
Overige diensten 1.4% 1.4% 1.3% 1.1%
Overige bedrijfskosten 3.0% 2.9% 2.9% 2.7%
Bedrijfsresultaat 21.1% 20.7% 21.3% 22.7%

Ondersteun uw zakelijk inzicht afwerking van gebouwen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief afwerking van gebouwen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat afwerking van gebouwen

Trend aantal bedrijven afwerking van gebouwen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven afwerking van gebouwen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 26.600 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 63.880.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche afwerking van gebouwen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 176. Dat betekent dat de omzet in 2022 76% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9% hoger.

Trend omzet afwerking van gebouwen (indexcijfers)