Kengetallen branche afwerking van gebouwen

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 21.07% in 2014 naar 20.73% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: afwerking van gebouwen (sbi code: 433).

Trend omzet afwerking van gebouwen

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche afwerking van gebouwen aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 116 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 16% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 7.71% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten afwerking van gebouwen

De branche afwerking van gebouwen valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst afwerking van gebouwen

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche afwerking van gebouwen. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 21.07% in 2014 naar 20.73% in 2015.Laatst beschikbare cijfers afwerking van gebouwen

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast afwerking van gebouwen bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor afwerking van gebouwen wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (42.3%) gevolgd door 'Personeel' (23.3%) en daarna 'Kosten vervoermiddelen' (3.2%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 20.73% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 57.72%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 42.28%
Bruto Marge 57.72%
Personeel 23.27%
Verkoopkosten 1.05%
Huisvestingskosten 1.56%
Kosten apparatuur en inventaris 0.87%
Kosten energieverbruik 0.34%
Kosten vervoermiddelen 3.17%
Communicatiekosten 0.68%
Afschrijvingen 1.81%
Kosten van overige diensten 1.38%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.85%
Bedrijfsresultaat 20.73%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche afwerking van gebouwen

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche afwerking van gebouwen. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers afwerking van gebouwen
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.