Marketingcampagne maken

Meer succes met een doordachte marketingcampagne

Hoe maak je een marketingcampagne?

Het eerste wat je moet doen bij het maken van een marketingplan is het vaststellen van je doelstellingen. Wat wil je precies bereiken met je marketingcampagne? Wil je meer naamsbekendheid creëren? Wil je meer verkeer naar je website trekken? Wil je meer leads generaten? Als je weet wat je precies wilt bereiken, dan kun je hier je strategie en tactieken op afstemmen.

Maak een gedegen analyse

Vervolgens is het van belang om je markt te analyseren. Welke concurrenten heb je? Wat voor producten en/of diensten bieden ze aan? Wat voor prijzen hanteren ze? Wat is hun bereik? Wat is hun marketingstrategie? Door deze analyse te maken krijg je een goed beeld van de markt waarin je je begeeft en kun je je strategie hierop afstemmen. Waak er wel voor de eigen visie centraal te stellen. U heeft ten slotte een unieke propositie.

KPI's bepalen

Een ander belangrijk onderdeel van een marketingplan is het bepalen van de KPI's (Key Performance Indicators). Dit zijn meetbare doelstellingen die je wilt behalen met je campagne. Bijvoorbeeld het aantal leads dat je wilt genereren of het aantal conversies dat je wilt behalen.

Positionering van uw bedrijf en producten

Het is ook belangrijk om je te positioneren. Hoe wil je jezelf positioneren ten opzichte van je concurrenten? Wat is je unieke verkoopargument en hoe ga je deze communiceren?

Hoe ziet de doelgroep er uit?

De volgende stap is het bepalen van je doelgroep. Wie is je doelgroep? Wat zijn hun behoeften en interesses? Waar bevinden ze zich online?

Bepaal een strategie voor de campagne

Met alle bovenstaande informatie kun je vervolgens je strategie bepalen. Welke marketingkanalen ga je inzetten? Welke boodschap ga je communiceren? Hoe ga je je campagne inzetten?

Start met de campagne

Vervolgens kun je je campagne gaan uitvoeren. Dit betekent dat je je boodschap gaat communiceren via de kanalen die je hebt gekozen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld social media, advertenties of e-mailmarketing inzetten.

Zorg voor een goede monitoring

Tot slot is het belangrijk om je campagne te monitoren. Een marketing campagne kost natuurlijk geld, en het is belangrijk de middelen optimaal in te zetten. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar het aantal bezoekers op je website, het aantal leads dat je hebt gegenereerd of het aantal conversies dat je hebt behaald. Zo kun je zien of je doelstellingen behaald worden.

Stappen marketingcampagne

Samenvattend kan een marketingcampagne worden opgesteld door achtereenvolgens onderstaande stappen te doorlopen:

  1. Stel doelstellingen vast
  2. Analyseer de markt en zorg voor een slimme positionering
  3. Bepaal je KPI's of in elk geva meetbare doelen
  4. Segmenteer de markt en positioneer het bedrijf en de productenn
  5. Bepaal de doelgroep op basis van de segmentatie
  6. Bepaal de strategie voor uw campagne
  7. UItvoeren
  8. Monitoren van de resultaten
  9. Opttimaliseren en bijsturen

bedrijfstakinformatie excel

Maak gebruik van onze ondernemerstools en de laatste branche-informatie


Als jaarlid heeft u tegen een laag tarief toegang tot de premium diensten en informatie.

  Meer informatie