Stappen strategievorming (Stap 5)

Kies de beste optie(s) uit de confrontatie analyse en implementeer.

Criteria voor de beoordeling van strategische alternatieven

Nadat uit de SWOT analyse de strategische alternatieven zijn bepaald, dient een selectie gemaakt te worden. Soms is het mogelijk om meer dan een alternatief te kiezen, zolang deze elkaar niet in de weg staan. Doorgaans worden echter slechts één tot drie opties gekozen. De vraag is hoe de beste strategie bepaald kan worden.

Eerst dienen daarvoor criteria bepaald te worden om de verschillende alternatieven te beoordelen. Deze dienen in overeenstemming te zijn met de in eerdere stappen vastgestelde missie, visie en uitgangspunten. Onderstaande criteria kunnen eigenlijk nooit ontbreken:

  • Realiseerbaarheid: benodigde verandering en de mate waarin de organisatie hiertoe in staat is
  • Risico: wat is de kans van slagen van de optie
  • Mogelijkheden van concurrentie om te reageren op de strategie

Het is aan te raden om voor de verschillende alternatieven bedrijfseconomische scenario's uit te werken. De uiteindelijke keuze vindt plaats op basis van de score op de verschillende criteria. Er zal natuurlijk verschillend gewicht worden gegeven aan de criteria. In beginsel komt veel neer op de risico-rendement verhouding van de alternatieven. In praktijk is de uiteindelijke keuze er natuurlijk ook een van intuitie van de belangrijkste beslissers.

Implementeren strategie

De implementatie van de strategie wordt soms onvoldoende gepland. Veel energie wordt gestoken in de bepaling van de strategie zonder dat deze deugdelijk wordt ingebed in de organisatie. Er dient daarom een plan van aanpak gemaakt te worden om de strategie in te voeren.

Per afdeling en proces wordt beoordeeld wat de impact van de nieuwe strategie is en hoe kan worden ingevoerd. Dit dient echter op een centraal niveau gecoördineerd te worden. De daadwerkelijke uitvoering van het strategisch plan kan vervolgens regelmatig op voortgang worden gecontroleerd. Om vast te stellen of milestones zijn behaald dienen SMART criteria te worden gedefinieerd.

Kortom de uitvoering van een nieuwe strategie zal, afhankelijk van de mate van verandering, veel energie kosten. Er wordt veel van het personeel vereist qua werk en onzekerheid. Het is daarom belangrijk om hen zoveel mogelijk te betrekken en te belonen voor strategie ondersteunend gedrag. Wordt alles goed gedaan dan staat de organisatie weer sterk op de kaart en kan de concurrentie zonder vrezen worden aangegaan. De inspanning wordt terugbetaald in een hoger rendement.

De actualiteit van de strategie dient regelmatig te worden geevalueerd. Een strategie wordt gemaakt voor de lange termijn planning maar externe en ook interne ontwikkelingen kunnen herziening nodig maken.

bedrijfstakinformatie excel

Gebruik de SWOT analyse tool in ons online bedrijfsplan


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang