Optimaliseer uw onderneming met de Balanced Scorecard methode

De balanced scorecard als strategisch kompas

Bijna alle succesvolle ondernemers denken actief na over wat ze willen bereiken. Wat zijn de doelen op korte en lange termijn. Een ondernemingsstrategie richt zich op de lange termijn doelen. De tweede stap is effectief sturen. HOe zorgt u er voor dat de doelen bereikt worden. En wat zijn die doelen concreet? Heeft u met het behalen van een hogere omzet en/of meer winst uw doelen behaald? Een ondernemingsstrategie is natuurlijk veel meer dan dat. Wellicht dat de omzet en winst onderdelen van het resultaat zijn dat u met uw doelen heeft bereikt. De Balanced Scorecard is een methodiek die organisaties helpt bij het formuleren en realiseren van strategische doelen. Hier leest u hoe de Balanced Scorecard u kan helpen en geven we praktische voorbeelden. Ten slotte geven we een praktisch stappenplan om direct aan de slag te gaan.

Uitleg balanced scorecard?

De Balanced Scorecard, ontwikkeld door Robert Kaplan en David Norton, is een prestatiebeheersysteem dat organisaties helpt bij het vertalen van hun visie en strategie naar concrete acties en meetbare resultaten. Het biedt een holistische kijk op de organisatie door vier perspectieven te combineren. Het gaat om onderstaande aspecten:

  • Financieel perspectief - Hoe presteren we voor onze aandeelhouders?
  • Klantenperspectief - Hoe zien klanten ons?
  • Interne bedrijfsprocessen - Waar moeten we excelleren?
  • Leer en groeiperspectief - Kunnen we blijven verbeteren en waarde creëren?

Voordelen balanced scorecard methode

De Balanced Scorecard biedt diverse voordelen voor ondernemers. Het geeft een duidelijke focus en helpt bij het identificeren en prioriteren van strategische doelstellingen. Maar ook helpt het bij de communicatie. Het maakt het veel eenvoudiger om strategieën en doelen duidelijk te communiceren binnen de organisatie. Het maakt het ook praktisch mogelijk om op een gestructureerde manier de prestaties te meten, te evalueren en hiermee een cyclus te creëren om continu te verbeteren.

Praktische voorbeelden balanced scorecard

Om de kracht van de Balanced Scorecard te illustreren, worden hieronder enkele praktijkvoorbeelden gegeven:

Retailbedrijf

Een middelgroot retailbedrijf implementeerde de Balanced Scorecard om hun strategische doelen beter te beheren. Door te focussen op klanttevredenheid en interne efficiëntie, konden ze hun omzet met 20% verhogen en de operationele kosten met 15% verlagen in het eerste jaar.

Technologiebedrijf

Een technologiebedrijf dat de Balanced Scorecard gebruikt en zich richt op het verbeteren van hun innovatievermogen. Door investeringen in onderzoek en ontwikkeling te koppelen aan meetbare doelen, wisten ze de introductietijd van nieuwe producten met 30% te verkorten en hun marktaandeel significant te vergroten.

Stappenplan voor het implementeren van een balanced scorecard

Voor ondernemers die willen beginnen met de Balanced Scorecard, is hier een stapsgewijs plan:

1. Definieer uw ondernemingsstrategie

Begin met het duidelijk formuleren van de visie en strategie van uw bedrijf. Wat zijn uw langetermijndoelen en hoe wilt u deze bereiken? Maak eventueel gebruik van ons stappenplan strategiebepaling

2. Identificeer de 4 perspectieven

Breng de vier perspectieven van de Balanced Scorecard in kaart: financieel, klant, interne processen, en leren en groei. Bepaal voor elk perspectief uw belangrijkste doelstellingen.

3. Bepaal kritieke prestatie-indicatoren (KPI's)

Voor elke doelstelling moeten meetbare KPI's worden vastgesteld. Deze KPI's helpen bij het monitoren van de voortgang en het evalueren van succes.

4. Stel doelen en initiatieven

Bepaal specifieke doelen en ontwikkel initiatieven die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Zorg ervoor dat deze doelen realistisch en tijdgebonden zijn.

5. Communiceer en implementeer

Communiceer de Balanced Scorecard naar alle betrokkenen binnen de organisatie. Implementeer de initiatieven en zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van hun rol en verantwoordelijkheden.

6. Continue verbeteren met de PDCA (plan - do - check - act)

Houd de voortgang regelmatig bij en evalueer de prestaties op basis van de vastgestelde KPI's. Zorg voor een heldere rapportage/dashboard waarmee u inzicht heeft in de voortgang. Hiermee kunt u tijdig bijsturen als zaken uit de pas gaan lopen. Eventueel kunt u ook de strategie en/of doelen aanpassen.

De Balanced Scorecard is een zeer krachtig hulpmiddel voor ondernemers die hun strategische doelen willen realiseren en hun bedrijfsvoering willen optimaliseren. Door te focussen op vier cruciale perspectieven en het gebruik van KPI's, biedt deze methodiek een gestructureerde aanpak voor prestatiebeheer en continue verbetering.

bedrijfstakinformatie excel

Maak gebruik van onze ondernemerstools en de laatste branche-informatie


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang