Brancheinformatie en cijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

54.205 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.02% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle
KW02 - 2023

Branchecijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle (SBI code: 71). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

De branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle in 2021 zijn respectievelijk: Personeel (40.0%), Kosten omzet (29.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle.
start vergelijking

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle Trends

Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen in de architectuur-, ingenieurs-, technisch ontwerp en adviesbedrijven. Er is meer vraag naar geavanceerde technologie, waardoor bedrijven meer investeren in het ontwikkelen van innovatieve technologieën en diensten. Daarnaast worden er steeds meer milieu- en duurzaamheidsregels opgesteld, waardoor bedrijven moeten voldoen aan strenge eisen op dit gebied. Om aan deze steeds veranderende regelgeving te voldoen, moeten bedrijven hun aanbod blijven aanpassen. Tegelijkertijd moeten ze ervoor zorgen dat ze hun operationele kosten laag houden, zodat ze concurrerend kunnen blijven.

Bedrijfsresultaat architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.19% procentpunt naar 12.02%. Hierbij wordt in de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle gemiddeld een bruto marge van 70.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.4% naar 12.0%.

Kosten per categorie branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.0% 99.1% 98.9% 98.2%
Overige opbrengsten 2.0% 0.9% 1.1% 1.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 25.7% 25.1% 27.7% 29.6%
Bruto marge 74.3% 74.9% 72.3% 70.4%
  - Bruto Loon   30.3%   30.4%   29.5%   27.5%
  - Sociale lasten   4.7%   4.5%   4.5%   4.1%
  - Pensioenpremies   2.8%   2.7%   2.5%   2.4%
  - Overig   5.7%   5.4%   5.7%   6.0%
Personeelkosten Totaal 43.5% 43.0% 42.2% 40.0%
Verkoopkosten 1.4% 1.5% 1.4% 1.2%
Huisvestingskosten 2.8% 2.8% 2.6% 2.4%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 1.0% 1.0% 1.0%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Vervoermiddelen 2.3% 2.4% 2.2% 2.2%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Afschrijvingen 3.6% 3.5% 3.4% 2.3%
Overige diensten 2.3% 2.5% 2.3% 2.3%
Overige bedrijfskosten 5.7% 5.7% 5.8% 5.9%
Bedrijfsresultaat 10.7% 11.4% 10.4% 12.0%

Laatste cijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Trend aantal bedrijven architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 26.830 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 54.205.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 134. Dat betekent dat de omzet in 2022 34% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9% hoger.

Trend omzet architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle (indexcijfers)