Brancheinformatie en cijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

49.940 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
14.90% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.02% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle (SBI code: 71). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

De branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle zijn respectievelijk: Personeel (40.0%), Kosten omzet (29.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.0%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle 0.32% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.19% procentpunt naar 12.02%. Hierbij wordt in de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle gemiddeld een bruto marge van 70.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.4% naar 12.0%.

Kosten naar soort architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.24%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.76%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 29.64%
Bruto marge 70.36%
  - Bruto Loon   27.51%
  - Premie & Pensioen   6.36%
  - Andere Sociale lasten   0.20%
  - Overig   + 5.97%
Personeelkosten Totaal 40.04%
Verkoopkosten 1.25%
Huisvestingskosten 2.44%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.98%
Kosten energieverbruik 0.33%
Kosten vervoermiddelen 2.18%
Communicatiekosten 0.58%
Afschrijvingen 2.25%
Kosten van overige diensten 2.34%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.96%
Bedrijfsresultaat 12.02%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Trend aantal bedrijven architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 22.565 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 49.940.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 123.7. Dat betekent dat de omzet in 2021 23.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 0.59999999999999% hoger.

Trend omzet architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle (indexcijfers)