Kengetallen branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 10.74% in 2014 naar 11.44% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle (sbi code: 71).

Trend omzet architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 110 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 10% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 1.29% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

De branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 10.74% in 2014 naar 11.44% in 2015.Laatst beschikbare cijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (43.0%) gevolgd door 'Kosten omzet' (25.1%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (5.7%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 11.44% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 74.87%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 25.13%
Bruto Marge 74.87%
Personeel 43.04%
Verkoopkosten 1.46%
Huisvestingskosten 2.76%
Kosten apparatuur en inventaris 0.95%
Kosten energieverbruik 0.38%
Kosten vervoermiddelen 2.37%
Communicatiekosten 0.73%
Afschrijvingen 3.51%
Kosten van overige diensten 2.52%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.71%
Bedrijfsresultaat 11.44%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.