Brancheinformatie en cijfers rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

58.750 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
19.20% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 
KW02 - 2023

Branchecijfers rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  (SBI code: 69). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

De branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  zijn respectievelijk: Personeel (45.5%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (11.6%) en Kosten omzet (7.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie .
start vergelijking

Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  Trends

Ondernemers in de bedrijfstak rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie moeten rekening houden met ontwikkelingen als digitalisering, een veranderende wet- en regelgeving, nieuwe kennis en technieken en een diverser klantenbestand. Er vraagt steeds meer specialisatie en kennis om mee te gaan met de snelle ontwikkelingen en trends in de markt. Er zijn ook steeds veel meer mogelijkheden door ontwikkelingen in de online wereld. Ondernemers moeten hiermee goed mee blijven gaan om succesvol te blijven.

Bedrijfsresultaat rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.36% procentpunt naar 19.20%. Hierbij wordt in de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  gemiddeld een bruto marge van 92.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 19.4% naar 19.2%.

Kosten per categorie branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.6% 98.5% 98.8% 99.1%
Overige opbrengsten 1.4% 1.5% 1.2% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 6.9% 7.2% 6.9% 7.5%
Bruto marge 93.1% 92.8% 93.1% 92.5%
  - Bruto Loon   34.0%   32.7%   33.4%   33.3%
  - Sociale lasten   4.5%   4.4%   4.5%   4.5%
  - Pensioenpremies   2.6%   2.3%   2.3%   2.3%
  - Overig   4.9%   5.0%   5.5%   5.4%
Personeelkosten Totaal 46.0% 44.4% 45.7% 45.5%
Verkoopkosten 1.7% 1.6% 1.6% 1.5%
Huisvestingskosten 5.7% 5.4% 5.3% 5.1%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.7% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Vervoermiddelen 2.4% 2.2% 2.2% 2.4%
Communicatiekosten 1.2% 1.0% 1.0% 1.0%
Afschrijvingen 2.9% 2.4% 2.4% 2.3%
Overige diensten 2.8% 2.8% 2.9% 2.7%
Overige bedrijfskosten 10.6% 11.0% 11.5% 11.6%
Bedrijfsresultaat 18.5% 20.7% 19.4% 19.2%

Laatste cijfers rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

Trend aantal bedrijven rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 26.845 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 58.750.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 139. Dat betekent dat de omzet in 2022 39% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6% hoger.

Trend omzet rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  (indexcijfers)