Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

59.140 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.10% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
20.78% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 
KW1 2024

Branchecijfers rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  (SBI code: 69). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

De branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (44.7%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (11.8%) en Kosten omzet (7.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie .
start vergelijking

Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  Trends

Ondernemers in de bedrijfstak rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie moeten rekening houden met ontwikkelingen als digitalisering, een veranderende wet- en regelgeving, nieuwe kennis en technieken en een diverser klantenbestand. Er vraagt steeds meer specialisatie en kennis om mee te gaan met de snelle ontwikkelingen en trends in de markt. Er zijn ook steeds veel meer mogelijkheden door ontwikkelingen in de online wereld. Ondernemers moeten hiermee goed mee blijven gaan om succesvol te blijven.

Bedrijfsresultaat rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.94% procentpunt naar 20.78%. Hierbij wordt in de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  gemiddeld een bruto marge van 92.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 22.3% naar 20.8%.

Kosten per categorie branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.8% 99.1% 99.1% 99.2%
Overige opbrengsten 1.2% 0.9% 0.9% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 6.9% 7.5% 7.7% 7.5%
Bruto marge 93.1% 92.5% 92.3% 92.5%
  - Bruto Loon   33.4%   33.3%   32.1%   31.8%
  - Sociale lasten   4.5%   4.5%   4.7%   4.9%
  - Pensioenpremies   2.3%   2.3%   2.0%   2.1%
  - Overig   5.5%   5.4%   5.6%   6.0%
Personeelkosten Totaal 45.7% 45.5% 44.4% 44.7%
Verkoopkosten 1.6% 1.5% 1.3% 1.4%
Huisvestingskosten 5.3% 5.1% 4.6% 4.4%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Energieverbruik 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 2.2% 2.4% 2.4% 2.4%
Communicatiekosten 1.0% 1.0% 0.8% 0.8%
Afschrijvingen 2.4% 2.3% 2.1% 2.1%
Overige diensten 2.9% 2.7% 2.8% 3.0%
Overige bedrijfskosten 11.5% 11.6% 10.5% 11.8%
Bedrijfsresultaat 19.4% 19.2% 22.3% 20.8%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie , tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

Trend aantal bedrijven rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 26.850 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 59.140.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 148.2. Dat betekent dat de omzet in 2023 48.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.6% hoger.

Trend omzet rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie  (indexcijfers)