Brancheinformatie en cijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

102.110 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
28.10% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
25.84% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy (SBI code: 74). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

De branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy zijn respectievelijk: Kosten omzet (36.1%), Personeel (19.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.3%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy 0.34% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy tussen 2009 en 2017 is gestegen met 14.64% procentpunt naar 25.84%. Hierbij wordt in de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy gemiddeld een bruto marge van 63.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 24.4% naar 25.8%.

Kosten naar soort industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.46%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.54%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 36.10%
Bruto marge 63.90%
  - Bruto Loon   13.62%
  - Premie & Pensioen   2.77%
  - Andere Sociale lasten   0.13%
  - Overig   + 2.54%
Personeelkosten Totaal 19.05%
Verkoopkosten 2.77%
Huisvestingskosten 2.59%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.14%
Kosten energieverbruik 0.34%
Kosten vervoermiddelen 1.82%
Communicatiekosten 0.89%
Afschrijvingen 1.93%
Kosten van overige diensten 2.18%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.34%
Bedrijfsresultaat 25.84%
bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy en Office tools?

Krijg nu toegang tot de laatst beschikbare cijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy en al onze Office tools voor ondernemers.
Met de Excel bedrijfstakdashboard heeft u alle cijfers direct bij de hand.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken eigen cijfers
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Trend aantal bedrijven industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 75.830 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 102.110.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 165.9. Dat betekent dat de omzet in 2021 65.9% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 18.4% hoger.

Trend omzet industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy (indexcijfers)