Kengetallen branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 17.71% in 2014 naar 21.13% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy (sbi code: 74).

Trend omzet industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 132.9 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 32.9% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 6.41% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

De branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 17.71% in 2014 naar 21.13% in 2015.Laatst beschikbare cijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (41.7%) gevolgd door 'Personeel' (17.7%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (5.3%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 21.13% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 58.26%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 41.74%
Bruto Marge 58.26%
Personeel 17.72%
Verkoopkosten 2.80%
Huisvestingskosten 2.29%
Kosten apparatuur en inventaris 1.01%
Kosten energieverbruik 0.38%
Kosten vervoermiddelen 2.18%
Communicatiekosten 1.05%
Afschrijvingen 2.06%
Kosten van overige diensten 2.29%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.35%
Bedrijfsresultaat 21.13%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.