Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

109.745 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.70% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
24.37% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
KW1 2024

Branchecijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy (SBI code: 74). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

De branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (35.7%), Personeel (20.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy.
start vergelijking

Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy Trends

De sector extraterritoriale organisaties en lichamen is de afgelopen jaren steeds meer onderhevig aan veranderingen en globalisering. Organisaties moeten flexibel zijn en responsief blijven om te werken met verschillende landen en culturen, om zich aan te passen aan steeds veranderende regelgeving en wetten, om mee te gaan met de steeds toenemende digitalisering en technologie, om te blijven innoveren, om internationale samenwerkingen en kennisuitwisselingen te stimuleren en benutten, en om meer transparantie en verantwoording naar leden, partners, financiers en regelgevers te tonen.

Bedrijfsresultaat industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy tussen 2009 en 2019 is gestegen met 13.17% procentpunt naar 24.37%. Hierbij wordt in de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy gemiddeld een bruto marge van 64.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 26.2% naar 24.4%.

Kosten per categorie branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.4% 98.5% 98.4% 98.3%
Overige opbrengsten 1.6% 1.5% 1.6% 1.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 36.4% 36.1% 34.9% 35.7%
Bruto marge 63.6% 63.9% 65.1% 64.3%
  - Bruto Loon   13.3%   13.6%   13.8%   14.7%
  - Sociale lasten   2.1%   2.1%   2.2%   2.3%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.8%   0.7%   0.7%
  - Overig   2.8%   2.5%   2.5%   3.0%
Personeelkosten Totaal 19.0% 19.0% 19.3% 20.8%
Verkoopkosten 3.1% 2.8% 3.0% 3.2%
Huisvestingskosten 2.7% 2.6% 2.7% 2.6%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.1% 1.2% 1.1%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 2.0% 1.8% 1.8% 1.8%
Communicatiekosten 1.2% 0.9% 0.9% 0.7%
Afschrijvingen 2.0% 1.9% 2.2% 2.2%
Overige diensten 2.1% 2.2% 2.1% 2.1%
Overige bedrijfskosten 5.7% 5.3% 5.4% 5.1%
Bedrijfsresultaat 24.4% 25.8% 26.2% 24.4%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Trend aantal bedrijven industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 82.370 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 109.745.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 220. Dat betekent dat de omzet in 2023 120% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8.6% hoger.

Trend omzet industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancyDownloads voor ledenBranches onder industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancyIndustrieel ontwerp en vormgevingFotografie en ontwikkelen van foto's en filmsVertalers en tolkenOverige specialistische zakelijke dienstverleningMeer informatie industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancyondernemingsplan designbureauondernemingsplan fotograafondernemingsplan vertaalbureauMeer advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor OndernemersAndere branches advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverleningRechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadviseringArchitecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controleSpeur- en ontwikkelingswerkReclame en marktonderzoekIndustrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancyVeterinaire dienstverlening