Brancheinformatie en cijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

108.640 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
25.84% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
KW02 - 2023

Branchecijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy (SBI code: 74). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

De branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy zijn respectievelijk: Kosten omzet (36.1%), Personeel (19.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy.
start vergelijking

Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy Trends

De sector extraterritoriale organisaties en lichamen is de afgelopen jaren steeds meer onderhevig aan veranderingen en globalisering. Organisaties moeten flexibel zijn en responsief blijven om te werken met verschillende landen en culturen, om zich aan te passen aan steeds veranderende regelgeving en wetten, om mee te gaan met de steeds toenemende digitalisering en technologie, om te blijven innoveren, om internationale samenwerkingen en kennisuitwisselingen te stimuleren en benutten, en om meer transparantie en verantwoording naar leden, partners, financiers en regelgevers te tonen.

Bedrijfsresultaat industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy tussen 2009 en 2017 is gestegen met 14.64% procentpunt naar 25.84%. Hierbij wordt in de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy gemiddeld een bruto marge van 63.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 24.4% naar 25.8%.

Kosten per categorie branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.9% 98.6% 98.4% 98.5%
Overige opbrengsten 1.1% 1.4% 1.6% 1.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 44.8% 41.7% 36.4% 36.1%
Bruto marge 55.2% 58.3% 63.6% 63.9%
  - Bruto Loon   13.1%   12.6%   13.3%   13.6%
  - Sociale lasten   2.2%   2.0%   2.1%   2.1%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.8%   0.8%   0.8%
  - Overig   2.1%   2.4%   2.8%   2.5%
Personeelkosten Totaal 18.2% 17.7% 19.0% 19.0%
Verkoopkosten 2.4% 2.8% 3.1% 2.8%
Huisvestingskosten 2.4% 2.3% 2.7% 2.6%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 1.0% 1.1% 1.1%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Vervoermiddelen 1.9% 2.2% 2.0% 1.8%
Communicatiekosten 1.0% 1.1% 1.2% 0.9%
Afschrijvingen 1.9% 2.1% 2.0% 1.9%
Overige diensten 2.0% 2.3% 2.1% 2.2%
Overige bedrijfskosten 6.3% 5.3% 5.7% 5.3%
Bedrijfsresultaat 17.7% 21.1% 24.4% 25.8%

Laatste cijfers industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Trend aantal bedrijven industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 82.360 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 108.640.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 202. Dat betekent dat de omzet in 2022 102% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 22% hoger.

Trend omzet industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy (indexcijfers)