Brancheinformatie en cijfers veterinaire dienstverlening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.940 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
22.08% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Veterinaire dienstverlening
KW02 - 2023

Branchecijfers veterinaire dienstverlening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche veterinaire dienstverlening (SBI code: 75). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten veterinaire dienstverlening

De branche veterinaire dienstverlening valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche veterinaire dienstverlening zijn respectievelijk: Kosten omzet (36.0%), Personeel (26.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor veterinaire dienstverlening.
start vergelijking

Veterinaire dienstverlening Trends

De dierenartspraktijk heeft in de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Er is bijvoorbeeld veel meer aandacht voor het gebruik van digitale geavanceerde technologieën die helpen bij preventief onderzoek en zorg. Daarnaast investeren meer dierenartsen in het opleiden van de medewerkers van hun praktijk om betere diensten te leveren aan hun patiënten. Ook het gebruik van gezondheidsinformatiesystemen, kunstmatige intelligentie en de opkomst van pet-apps spelen een grote rol bij het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Bedrijfsresultaat veterinaire dienstverlening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche veterinaire dienstverlening tussen 2010 en 2017 is gedaald met 3.27% procentpunt naar 22.08%. Hierbij wordt in de branche veterinaire dienstverlening gemiddeld een bruto marge van 64.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 22.5% naar 22.1%.

Kosten per categorie branche veterinaire dienstverlening
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.3% 98.7% 98.7% 98.7%
Overige opbrengsten 1.7% 1.3% 1.3% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 36.6% 35.9% 36.2% 36.0%
Bruto marge 63.4% 64.1% 63.8% 64.0%
  - Bruto Loon   19.0%   18.5%   18.1%   19.2%
  - Sociale lasten   3.4%   3.1%   3.2%   3.2%
  - Pensioenpremies   1.7%   1.9%   1.6%   1.5%
  - Overig   2.4%   1.9%   2.3%   2.5%
Personeelkosten Totaal 26.5% 25.4% 25.3% 26.5%
Verkoopkosten 0.8% 1.0% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 2.9% 3.0% 3.1% 3.1%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.8% 0.9% 0.8%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%
Vervoermiddelen 0.9% 0.9% 1.0% 0.8%
Communicatiekosten 0.8% 0.7% 0.8% 0.8%
Afschrijvingen 2.9% 3.0% 3.1% 3.0%
Overige diensten 2.0% 2.0% 2.4% 2.1%
Overige bedrijfskosten 3.5% 2.9% 3.3% 3.3%
Bedrijfsresultaat 21.4% 23.7% 22.5% 22.1%

Laatste cijfers veterinaire dienstverlening en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief veterinaire dienstverlening
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat veterinaire dienstverlening

Trend aantal bedrijven veterinaire dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven veterinaire dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.320 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.940.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche veterinaire dienstverlening aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 131. Dat betekent dat de omzet in 2022 31% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3% hoger.

Trend omzet veterinaire dienstverlening (indexcijfers)