Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers veterinaire dienstverlening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.975 BEDRIJVEN
KW2 2024
10.10% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
18.21% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Veterinaire dienstverlening
KW1 2024

Branchecijfers veterinaire dienstverlening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche veterinaire dienstverlening (SBI code: 75). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten veterinaire dienstverlening

De branche veterinaire dienstverlening valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche veterinaire dienstverlening in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (33.2%), Personeel (31.4%) en Afschrijvingen (3.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor veterinaire dienstverlening.
start vergelijking

Veterinaire dienstverlening Trends

De dierenartspraktijk heeft in de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Er is bijvoorbeeld veel meer aandacht voor het gebruik van digitale geavanceerde technologieën die helpen bij preventief onderzoek en zorg. Daarnaast investeren meer dierenartsen in het opleiden van de medewerkers van hun praktijk om betere diensten te leveren aan hun patiënten. Ook het gebruik van gezondheidsinformatiesystemen, kunstmatige intelligentie en de opkomst van pet-apps spelen een grote rol bij het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Bedrijfsresultaat veterinaire dienstverlening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche veterinaire dienstverlening tussen 2010 en 2019 is gedaald met 7.14% procentpunt naar 18.21%. Hierbij wordt in de branche veterinaire dienstverlening gemiddeld een bruto marge van 66.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 21.0% naar 18.2%.

Kosten per categorie branche veterinaire dienstverlening
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.7% 98.7% 99.2% 98.7%
Overige opbrengsten 1.3% 1.3% 0.8% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 36.2% 36.0% 34.7% 33.2%
Bruto marge 63.8% 64.0% 65.3% 66.8%
  - Bruto Loon   18.1%   19.2%   21.9%   23.5%
  - Sociale lasten   3.2%   3.2%   3.5%   4.0%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.5%   1.5%   1.6%
  - Overig   2.3%   2.5%   2.5%   2.4%
Personeelkosten Totaal 25.3% 26.5% 29.4% 31.4%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 0.8% 0.9%
Huisvestingskosten 3.1% 3.1% 3.0% 3.4%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 0.8% 0.7% 0.9%
Energieverbruik 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Vervoermiddelen 1.0% 0.8% 1.1% 1.0%
Communicatiekosten 0.8% 0.8% 0.7% 0.6%
Afschrijvingen 3.1% 3.0% 3.1% 3.9%
Overige diensten 2.4% 2.1% 2.2% 2.3%
Overige bedrijfskosten 3.3% 3.3% 2.7% 3.4%
Bedrijfsresultaat 22.5% 22.1% 21.0% 18.2%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers veterinaire dienstverlening, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder veterinaire dienstverlening
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat veterinaire dienstverlening

Trend aantal bedrijven veterinaire dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven veterinaire dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.320 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.975.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche veterinaire dienstverlening aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 140.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 40.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7.4% hoger.

Trend omzet veterinaire dienstverlening (indexcijfers)