Brancheinformatie en cijfers veterinaire dienstverlening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.835 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
6.70% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
22.08% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers veterinaire dienstverlening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche veterinaire dienstverlening (SBI code: 75). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten veterinaire dienstverlening

De branche veterinaire dienstverlening valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche veterinaire dienstverlening zijn respectievelijk: Kosten omzet (36.0%), Personeel (26.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.4%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor veterinaire dienstverlening 0.62% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten zijn toegenomen als gevolg van aflopende contracten.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor veterinaire dienstverlening.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat veterinaire dienstverlening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche veterinaire dienstverlening tussen 2010 en 2017 is gedaald met 3.27% procentpunt naar 22.08%. Hierbij wordt in de branche veterinaire dienstverlening gemiddeld een bruto marge van 64.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 22.5% naar 22.1%.

Kosten naar soort veterinaire dienstverlening
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (jaarlid informatie)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.68%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.32%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 36.04%
Bruto marge 63.96%
  - Bruto Loon   19.25%
  - Premie & Pensioen   4.53%
  - Andere Sociale lasten   0.28%
  - Overig   + 2.55%
Personeelkosten Totaal 26.51%
Verkoopkosten 0.85%
Huisvestingskosten 3.11%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.75%
Kosten energieverbruik 0.66%
Kosten vervoermiddelen 0.85%
Communicatiekosten 0.75%
Afschrijvingen 3.02%
Kosten van overige diensten 2.08%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.40%
Bedrijfsresultaat 22.08%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatst beschikbare branchegegevens en ondernemerstools

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers en onze ondernemerstools. Met jaarlidmaatschap verkrijgt u beter inzicht met recentere cijfers en kunt u gebruik maken van onze tools. Maak online uw ondernemingsplan met de handige wizard of download onze Office tools voor ondernemers. De Excel bedrijfstakdatabase is natuurlijk ook inbegrepen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers alle branches
  • Maak uw ondernemingsplan met de handige online wizard
  • Alle cijfers ook offline beschikbaar met de Excel bedrijfstakdatabase
  • Gratis downloaden andere Firmfocus tools
  • 12 maanden lidmaatschap - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat veterinaire dienstverlening

Trend aantal bedrijven veterinaire dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven veterinaire dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 1.215 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.835.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche veterinaire dienstverlening aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 126.2. Dat betekent dat de omzet in 2021 26.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 10.3% hoger.

Trend omzet veterinaire dienstverlening (indexcijfers)