Brancheinformatie en cijfers reclame en marktonderzoek

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

32.380 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
19.60% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.85% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers reclame en marktonderzoek

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche reclame en marktonderzoek (SBI code: 73). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers reclame en marktonderzoek en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie reclame en marktonderzoek
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten reclame en marktonderzoek

De branche reclame en marktonderzoek valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reclame en marktonderzoek zijn respectievelijk: Kosten omzet (48.9%), Personeel (22.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reclame en marktonderzoek.
start vergelijking

Reclame en marktonderzoek Trends

De reclame- en marktonderzoeksector is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Digitalisering staat hierbij centraal. Er worden steeds meer geautomatiseerde processen ingezet. Ook het gebruik van customer data management is aan populariteit aan het winnen. Het gebruik van data om keuzes te maken is essentieel geworden in het ontwerpen van campagnes. Big data-analyse, AI-technologie en machine learningstechnieken maken het steeds meer mogelijk inzicht te krijgen in het gedrag van doelgroepen en trends in de markt te identificeren. Verder nemen social media-campagnes een steeds belangrijker, strategische plaats in binnen dit bedrijfssegment.

Bedrijfsresultaat reclame en marktonderzoek

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reclame en marktonderzoek tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.08% procentpunt naar 14.85%. Hierbij wordt in de branche reclame en marktonderzoek gemiddeld een bruto marge van 51.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 13.7% naar 14.8%.

Kosten naar soort reclame en marktonderzoek
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.6% 99.6% 98.5% 98.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.4% 0.4% 1.5% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.7% 48.6% 49.1% 48.9%
Bruto marge 52.3% 51.4% 50.9% 51.1%
  - Bruto Loon   17.5%   16.8%   16.6%   16.4%
  - Sociale lasten   6.1%   5.8%   5.7%   5.8%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.8%   0.8%   0.7%
  - Overig   2.3%   2.3%   2.4%   2.6%
Personeelkosten Totaal 23.6% 22.6% 22.3% 22.2%
Verkoopkosten 1.2% 1.2% 1.9% 1.5%
Huisvestingskosten 2.6% 2.6% 2.4% 2.3%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Kosten energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Kosten vervoermiddelen 1.6% 1.5% 1.4% 1.3%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Afschrijvingen 1.4% 1.6% 1.5% 1.6%
Kosten van overige diensten 1.6% 1.7% 1.5% 1.5%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.6% 4.9% 4.6% 4.3%
Bedrijfsresultaat 14.0% 13.7% 13.7% 14.8%

Trend bedrijfsresultaat reclame en marktonderzoek

Trend aantal bedrijven reclame en marktonderzoek

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reclame en marktonderzoek geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 5.440 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 32.380.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche reclame en marktonderzoek aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 108.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 8.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.6% hoger.

Trend omzet reclame en marktonderzoek (indexcijfers)