Branchecijfers reclame en marktonderzoek

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 14.03% in 2014 naar 13.68% in 2015

Trend omzet reclame en marktonderzoek

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche reclame en marktonderzoek aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 95.1 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal -4.9% lager was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet -0.11% lager. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten reclame en marktonderzoek

De branche reclame en marktonderzoek valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst reclame en marktonderzoek

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche reclame en marktonderzoek. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 14.03% in 2014 naar 13.68% in 2015.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers reclame en marktonderzoek


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor reclame en marktonderzoek wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (48.6%) gevolgd door 'Personeel' (22.6%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (4.9%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 13.68% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 51.41%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 48.59%
Bruto Marge 51.41%
Personeel 22.59%
Verkoopkosten 1.21%
Huisvestingskosten 2.62%
Kosten apparatuur en inventaris 0.60%
Kosten energieverbruik 0.35%
Kosten vervoermiddelen 1.55%
Communicatiekosten 0.68%
Afschrijvingen 1.56%
Kosten van overige diensten 1.67%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.91%
Bedrijfsresultaat 13.68%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche reclame en marktonderzoek

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche reclame en marktonderzoek. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers reclame en marktonderzoek
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.

Tot einde jaar kunt u nog overstappen en de beste zorgverkering kiezen.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en kies voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Bij overstappen zorgt de nieuwe verzekeraar voor het opzeggen van de oude verzekering.Vergelijk en regel het in enkele minuten