Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers reclame en marktonderzoek

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

31.875 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.90% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.73% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Reclame en marktonderzoek
KW1 2024

Branchecijfers reclame en marktonderzoek

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche reclame en marktonderzoek (SBI code: 73). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reclame en marktonderzoek

De branche reclame en marktonderzoek valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche reclame en marktonderzoek in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.9%), Personeel (23.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (7.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reclame en marktonderzoek.
start vergelijking

Reclame en marktonderzoek Trends

De reclame- en marktonderzoeksector is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Digitalisering staat hierbij centraal. Er worden steeds meer geautomatiseerde processen ingezet. Ook het gebruik van customer data management is aan populariteit aan het winnen. Het gebruik van data om keuzes te maken is essentieel geworden in het ontwerpen van campagnes. Big data-analyse, AI-technologie en machine learningstechnieken maken het steeds meer mogelijk inzicht te krijgen in het gedrag van doelgroepen en trends in de markt te identificeren. Verder nemen social media-campagnes een steeds belangrijker, strategische plaats in binnen dit bedrijfssegment.

Bedrijfsresultaat reclame en marktonderzoek

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reclame en marktonderzoek tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.96% procentpunt naar 13.73%. Hierbij wordt in de branche reclame en marktonderzoek gemiddeld een bruto marge van 54.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.3% naar 13.7%.

Kosten per categorie branche reclame en marktonderzoek
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.5% 98.8% 99.2% 96.8%
Overige opbrengsten 1.5% 1.2% 0.8% 3.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 49.1% 48.9% 48.2% 45.9%
Bruto marge 50.9% 51.1% 51.8% 54.1%
  - Bruto Loon   16.6%   16.4%   17.0%   16.8%
  - Sociale lasten   2.6%   2.5%   2.6%   2.6%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Overig   2.4%   2.6%   2.9%   2.8%
Personeelkosten Totaal 22.3% 22.2% 23.2% 23.0%
Verkoopkosten 1.9% 1.5% 1.8% 2.4%
Huisvestingskosten 2.4% 2.3% 2.4% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 1.4% 1.3% 1.4% 1.2%
Communicatiekosten 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 1.5% 1.6% 1.5% 1.6%
Overige diensten 1.5% 1.5% 1.4% 1.6%
Overige bedrijfskosten 4.6% 4.3% 4.4% 7.1%
Bedrijfsresultaat 13.7% 14.8% 14.3% 13.7%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers reclame en marktonderzoek, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder reclame en marktonderzoek
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat reclame en marktonderzoek

Trend aantal bedrijven reclame en marktonderzoek

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reclame en marktonderzoek geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.505 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 31.875.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche reclame en marktonderzoek aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 128.9. Dat betekent dat de omzet in 2023 28.9% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.1% hoger.

Trend omzet reclame en marktonderzoek (indexcijfers)