Brancheinformatie en cijfers speur- en ontwikkelingswerk

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

6.385 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
-8.18% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Speur- en ontwikkelingswerk
KW02 - 2023

Branchecijfers speur- en ontwikkelingswerk

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche speur- en ontwikkelingswerk (SBI code: 72). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten speur- en ontwikkelingswerk

De branche speur- en ontwikkelingswerk valt onder de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche speur- en ontwikkelingswerk in 2021 zijn respectievelijk: Personeel (51.5%), Kosten omzet (20.3%) en Kosten van overige diensten (13.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor speur- en ontwikkelingswerk.
start vergelijking

Speur- en ontwikkelingswerk Trends

Speur- en ontwikkelingswerk brengt innovatie en verbeteringen aan bestaande producten en processen. Om relevant te blijven, moeten ondernemers rekening houden met toenemende digitalisering, robotisering, automatisering en internet of things. Ook steeds strengere wet- en regelgeving stellen hoge eisen aan de kwaliteit van producten en processen. Tot slot is er ook een duidelijke trend naar duurzaamheid, met scherpe eisen aan materiaalgebruik en energieverbruik. Onze ondernemers hebben dus een uitdaging om deze ontwikkelingen te gebruiken om de prestaties van hun bedrijf te verbeteren.

Bedrijfsresultaat speur- en ontwikkelingswerk

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche speur- en ontwikkelingswerk tussen 2009 en 2017 is gedaald met 4.10% procentpunt naar -8.18%. Hierbij wordt in de branche speur- en ontwikkelingswerk gemiddeld een bruto marge van 79.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van -8.6% naar -8.2%.

Kosten per categorie branche speur- en ontwikkelingswerk
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 88.4% 86.8% 84.9% 83.0%
Overige opbrengsten 11.6% 13.2% 15.1% 17.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 21.8% 20.2% 21.0% 20.3%
Bruto marge 78.2% 79.8% 79.0% 79.7%
  - Bruto Loon   36.5%   35.3%   35.0%   35.4%
  - Sociale lasten   5.4%   4.7%   4.7%   4.9%
  - Pensioenpremies   4.1%   4.3%   3.7%   4.1%
  - Overig   5.5%   5.8%   6.2%   7.1%
Personeelkosten Totaal 51.4% 50.2% 49.6% 51.5%
Verkoopkosten 2.2% 2.3% 1.8% 1.8%
Huisvestingskosten 4.2% 4.3% 4.6% 4.2%
Apparatuur en Inventaris 2.0% 1.8% 1.7% 1.4%
Energieverbruik 1.0% 0.9% 0.7% 0.7%
Vervoermiddelen 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 4.9% 5.1% 7.2% 5.2%
Overige diensten 12.5% 12.6% 13.1% 13.3%
Overige bedrijfskosten 7.6% 8.8% 7.8% 8.7%
Bedrijfsresultaat -8.8% -7.4% -8.6% -8.2%

Laatste cijfers speur- en ontwikkelingswerk en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief speur- en ontwikkelingswerk
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat speur- en ontwikkelingswerk

Trend aantal bedrijven speur- en ontwikkelingswerk

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven speur- en ontwikkelingswerk geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.955 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 6.385.