Brancheinformatie en cijfers apotheken

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.105 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.30% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Apotheken
KW02 - 2023

Branchecijfers apotheken

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche apotheken (SBI code: 47.73). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten apotheken

De branche apotheken valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche apotheken zijn respectievelijk: Kosten omzet (63.2%), Personeel (19.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor apotheken.
start vergelijking

Apotheken Trends

De bedrijfstak Apotheek (47.73) is de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Belangrijke ontwikkelingen zijn de deregulering van medicijnprijzen, de toenemende digitalisering, de steeds meer advanced care die apothekers aanbieden en de toename van patiënten die meer informatie zoeken over bestaande medicijnen en hun bijwerkingen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren meer private en online apotheken opgericht, waardoor starters rekening moeten houden met toenemende concurrentie.

Bedrijfsresultaat apotheken

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche apotheken tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.26% procentpunt naar 6.30%. Hierbij wordt in de branche apotheken gemiddeld een bruto marge van 36.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.1% naar 6.3%.

Kosten per categorie branche apotheken
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.4% 99.5% 99.4% 99.3%
Overige opbrengsten 0.6% 0.5% 0.6% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 66.2% 65.4% 65.1% 63.2%
Bruto marge 33.8% 34.6% 34.9% 36.8%
  - Bruto Loon   13.7%   14.3%   14.3%   14.5%
  - Sociale lasten   2.2%   2.4%   2.5%   2.5%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.3%   1.3%   1.4%
  - Overig   1.3%   1.1%   1.6%   1.5%
Personeelkosten Totaal 18.5% 19.2% 19.7% 19.9%
Verkoopkosten 0.5% 0.3% 0.4% 0.5%
Huisvestingskosten 2.1% 2.2% 2.2% 2.4%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Vervoermiddelen 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.8% 2.7% 2.4% 2.4%
Overige diensten 1.6% 1.8% 1.7% 1.9%
Overige bedrijfskosten 2.5% 2.5% 2.4% 2.5%
Bedrijfsresultaat 4.7% 4.9% 5.1% 6.3%

Ondersteun uw zakelijk inzicht apotheken

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief apotheken
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat apotheken

Trend aantal bedrijven apotheken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven apotheken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 70 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.105.