Kengetallen branche banenpools (werkgelegenheidsprojecten)

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van -0.90% in 2010 naar -1.14% in 2011

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: banenpools (sbi code: werkgelegenheidsprojecten) (sbi code: 78203).

Trend winst en kosten banenpools (werkgelegenheidsprojecten)

De branche banenpools (werkgelegenheidsprojecten) valt onder de sector uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst banenpools (werkgelegenheidsprojecten)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche banenpools (werkgelegenheidsprojecten). Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van -0.90% in 2010 naar -1.14% in 2011.Laatst beschikbare cijfers banenpools

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast banenpools bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2011

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor banenpools (werkgelegenheidsprojecten) wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (85.8%) gevolgd door 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (5.7%) en daarna 'Huisvestingskosten' (2.8%). Het bedrijfsresultaat bedraagt -1.14% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 97.16%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 2.84%
Bruto Marge 97.16%
Personeel 85.80%
Verkoopkosten 0.57%
Huisvestingskosten 2.84%
Kosten apparatuur en inventaris 0.00%
Kosten energieverbruik 0.57%
Kosten vervoermiddelen 0.57%
Communicatiekosten 0.57%
Afschrijvingen 1.14%
Kosten van overige diensten 0.57%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.68%
Bedrijfsresultaat -1.14%

Branchecijfers jaar 2011: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche banenpools (werkgelegenheidsprojecten)

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche banenpools (werkgelegenheidsprojecten). Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.