Brancheinformatie en cijfers beleggingsinstellingen

10.410 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven beleggingsinstellingen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven beleggingsinstellingen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 3.580 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 10.410.