Brancheinformatie en cijfers dansscholen

3.100 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven dansscholen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dansscholen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 2.280 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 3.100.