Brancheinformatie en cijfers fokken en houden van edelpelsdieren

70 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Branchecijfers fokken en houden van edelpelsdieren

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche fokken en houden van edelpelsdieren (SBI code: 01.49.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder fokken en houden van overige dieren (SBI code: 01.49).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche fokken en houden van overige dieren (SBI code: 01.49).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Fokken en houden van overige dieren (01.49) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Fokken en houden van edelpelsdieren Trends

Het fokken en houden van edelpelsdieren is de afgelopen jaren aan een sterk groeiende populariteit toegevoegd, waardoor ondernemers meer rekening moeten houden met relevante regelgeving, trends en voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld, fokkers zijn verplicht om hun dieren te registeren bij de Europees Dierenasielen Database en worden voortdurend verwacht op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving rond biologische voorzieningen en gezondheidsvoorschriften. Ook zijn er trendgebonden factoren die van invloed zijn, zoals de schommelingen in vraag naar bepaalde pelsmateriaal of wijzigingen in fashion trends. Kortom, een goede kennis van het bedrijf is essentieel om optimaal te kunnen profiteren van deze branche.

Trend aantal bedrijven fokken en houden van edelpelsdieren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven fokken en houden van edelpelsdieren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2017 tot 2022. Er is sprake van een afname van 65 bedrijven in 5 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 70.