Brancheinformatie en cijfers fokken en houden van overige dieren (rest)

1.050 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Branchecijfers fokken en houden van overige dieren (rest)

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche fokken en houden van overige dieren (rest) (SBI code: 01.49.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder fokken en houden van overige dieren (SBI code: 01.49).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche fokken en houden van overige dieren (SBI code: 01.49).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Fokken en houden van overige dieren (01.49) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Fokken en houden van overige dieren (rest) Trends

De bedrijfstak fokken en houden van overige dieren heeft de afgelopen jaren een verandering ondergaan waar ondernemers rekening mee moeten houden. Zo is het belang van wetenschappelijk onderzoek voor uiteenlopende soorten dieren aanzienlijk gegroeid. Dagelijks ontdekken dierenartsen nieuwe soorten. Ook is er geïnvesteerd in informatiebronnen en innovatieve technologische onderzoeksprojecten. Daarnaast is ook het bestrijden van dierziekten een zeer waardevol proces voor veel dieren. Laatstgenoemde, in combinatie met zorgvuldige registratie van de dierenpopulatie, zorgt voor een grotere kans op een productiefere bedrijfstak.

Trend aantal bedrijven fokken en houden van overige dieren (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven fokken en houden van overige dieren (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2017 tot 2022. Er is sprake van een toename van 205 bedrijven in 5 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.050.