Brancheinformatie en cijfers gemeentelijke woningbedrijven

5 BEDRIJVEN
KW01 - 2020

Trend aantal bedrijven gemeentelijke woningbedrijven

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven gemeentelijke woningbedrijven geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2019. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het eerste kwartaal van 2020 is het aantal bedrijven 5.