Brancheinformatie en cijfers groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.210 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
0.30% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.61% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen (SBI code: 46.46). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in consumentenartikelen (non-food) (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

De branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen valt onder de sector groothandel in consumentenartikelen (non-food). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (69.8%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (11.1%) en Personeel (6.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen.
start vergelijking

Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen Trends

De groothandelsector medische items is een dynamische sector die voortdurend verandert. Het veranderende economische klimaat, technologische vooruitgang en stijgende reguleringen zorgen voor uitdagingen voor ondernemers. Onder andere nieuwe producten die steeds meer gepersonaliseerde oplossingen bieden, veranderende omgevingsfactor zoals concurrentie en klanten, en steeds hogere normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en compliance, zijn belangrijke ontwikkelingen die ondernemers rekening mee moeten houden. Daarnaast is het ook belangrijk om kosten te verlagen en efficiëntie te verhogen door middel van digitalisering, zodat er digitale bedrijfsprocessen kunnen worden geïntegreerd.

Bedrijfsresultaat groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.63% procentpunt naar 5.61%. Hierbij wordt in de branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen gemiddeld een bruto marge van 30.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.0% naar 5.6%.

Kosten naar soort groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 96.1% 96.3% 97.9% 98.4%
Overige bedrijfsopbrengsten 3.9% 3.7% 2.1% 1.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 72.6% 71.0% 69.5% 69.8%
Bruto marge 27.4% 29.0% 30.5% 30.2%
  - Bruto Loon   5.2%   5.2%   5.0%   4.9%
  - Sociale lasten   1.9%   2.0%   2.0%   2.1%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.5%   0.4%   0.4%
  - Overig   0.8%   0.8%   0.9%   1.0%
Personeelkosten Totaal 7.1% 7.2% 7.0% 6.9%
Verkoopkosten 2.0% 2.4% 1.8% 2.0%
Huisvestingskosten 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Kosten energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Kosten vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.8% 1.1% 0.9% 0.8%
Kosten van overige diensten 1.8% 2.0% 2.1% 2.3%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.4% 6.2% 11.4% 11.1%
Bedrijfsresultaat 8.7% 8.6% 6.0% 5.6%

Trend bedrijfsresultaat groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

Trend aantal bedrijven groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 165 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.210.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 176.6. Dat betekent dat de omzet in 2021 76.6% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 26.9% hoger.

Trend omzet groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen (indexcijfers)