Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.300 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.80% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.49% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen (SBI code: 46.46). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in consumentenartikelen (non-food) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

De branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen valt onder de sector groothandel in consumentenartikelen (non-food). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (64.9%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (9.0%) en Personeel (6.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen.
start vergelijking

Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen Trends

De groothandelsector medische items is een dynamische sector die voortdurend verandert. Het veranderende economische klimaat, technologische vooruitgang en stijgende reguleringen zorgen voor uitdagingen voor ondernemers. Onder andere nieuwe producten die steeds meer gepersonaliseerde oplossingen bieden, veranderende omgevingsfactor zoals concurrentie en klanten, en steeds hogere normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en compliance, zijn belangrijke ontwikkelingen die ondernemers rekening mee moeten houden. Daarnaast is het ook belangrijk om kosten te verlagen en efficiëntie te verhogen door middel van digitalisering, zodat er digitale bedrijfsprocessen kunnen worden geïntegreerd.

Bedrijfsresultaat groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 11.52% procentpunt naar 14.49%. Hierbij wordt in de branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen gemiddeld een bruto marge van 35.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.2% naar 14.5%.

Kosten per categorie branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.9% 98.4% 98.6% 93.3%
Overige opbrengsten 2.1% 1.6% 1.4% 6.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 69.5% 69.8% 69.7% 64.9%
Bruto marge 30.5% 30.2% 30.3% 35.1%
  - Bruto Loon   5.0%   4.9%   4.8%   4.4%
  - Sociale lasten   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.4%   0.4%
  - Overig   0.9%   1.0%   0.9%   0.8%
Personeelkosten Totaal 7.0% 6.9% 6.9% 6.2%
Verkoopkosten 1.8% 2.0% 1.8% 1.5%
Huisvestingskosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.9% 0.8% 1.0% 0.8%
Overige diensten 2.1% 2.3% 1.9% 2.1%
Overige bedrijfskosten 11.4% 11.1% 8.3% 8.9%
Bedrijfsresultaat 6.0% 5.6% 9.2% 14.5%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

Trend aantal bedrijven groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 280 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.300.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 190.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 90.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7% hoger.

Trend omzet groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen (indexcijfers)