Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.475 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.33% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting (SBI code: 46.47). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in consumentenartikelen (non-food) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

De branche groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting valt onder de sector groothandel in consumentenartikelen (non-food). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (65.3%), Personeel (12.3%) en Verkoopkosten (3.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting.
start vergelijking

Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting Trends

De bedrijfstak Groothandel Woninginrichting heeft de afgelopen jaren een aantal veranderingen meegemaakt. Er is een verschuiving gaande van consumentengedreven inrichtingsstijlen naar lifestyle-gerichte stijlen. Verder kunnen ondernemers rekening houden met de groeiende vraag naar hoogwaardigere meubelen, duurzamere materialen en zelfs online winkelen. Daarnaast zullen ook de stijlmogelijkheden voor bedrijven uitbreiden. Dit betekent dat ondernemers moeten investeren in nieuwe technologieën, een goede klantenservice en flexibele leverings- en betaalopties om concurrentievoordeel te behalen.

Bedrijfsresultaat groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting tussen 2010 en 2019 is gestegen met 2.03% procentpunt naar 7.33%. Hierbij wordt in de branche groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting gemiddeld een bruto marge van 34.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.2% naar 7.3%.

Kosten per categorie branche groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.3% 99.4% 99.3% 99.6%
Overige opbrengsten 0.7% 0.6% 0.7% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 64.1% 62.8% 64.1% 65.3%
Bruto marge 35.9% 37.2% 35.9% 34.7%
  - Bruto Loon   9.0%   9.1%   9.1%   9.0%
  - Sociale lasten   1.4%   1.4%   1.5%   1.5%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.6%   0.6%
  - Overig   1.3%   1.4%   1.2%   1.2%
Personeelkosten Totaal 12.3% 12.6% 12.4% 12.3%
Verkoopkosten 4.1% 4.2% 4.1% 3.6%
Huisvestingskosten 2.1% 2.3% 2.1% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.3% 0.2% 0.3%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.5%
Vervoermiddelen 1.1% 1.0% 1.0% 1.0%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 1.3% 1.2% 1.2% 1.3%
Overige diensten 2.9% 3.1% 3.1% 3.2%
Overige bedrijfskosten 2.8% 3.1% 3.1% 2.9%
Bedrijfsresultaat 8.4% 8.7% 8.2% 7.3%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

Trend aantal bedrijven groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.475.