Branchecijfers Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 6.92% in 2014 naar 7.95% in 2015

Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting (4647)

Trend winst en kosten voor Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

De branche Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting valt onder de sector Groothandel in consumentenartikelen (non-food). Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting : Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 6.92% in 2014 naar 7.95% in 2015.Laatst beschikbare cijfers groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting, bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting : Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (63.8%) gevolgd door 'Personeel' (12.6%) en daarna 'Verkoopkosten' (3.9%). De gemiddelde winstmarge Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting is 36.21%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 7.95% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 63.79%
Bruto Marge 36.21%
Personeel 12.59%
Verkoopkosten 3.94%
Huisvestingskosten 2.73%
Kosten apparatuur en inventaris 0.23%
Kosten energieverbruik 0.43%
Kosten vervoermiddelen 1.08%
Communicatiekosten 0.43%
Afschrijvingen 1.25%
Kosten van overige diensten 3.19%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.40%
Bedrijfsresultaat 7.95%

Branchecijfers Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.