Brancheinformatie en cijfers groothandel in watersportartikelen

390 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven groothandel in watersportartikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in watersportartikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 75 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 390.