Brancheinformatie en cijfers houden van melkvee

15.105 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Branchecijfers houden van melkvee

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche houden van melkvee (SBI code: 01.41.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder fokken en houden van melkvee (SBI code: 01.41).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche fokken en houden van melkvee (SBI code: 01.41).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Fokken en houden van melkvee (01.41) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Houden van melkvee Trends

De primaire bedrijfstak houden van melkvee is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. Melkveehouders worden zich steeds meer bewust van de verdere kosten en investeringen die gedaan moeten worden. Zo is een juiste voeding en goede verzorging van het vee van groot belang voor een goede output. Een ander aandachtspunt is het gebruik maken van nieuwe technologieën, zoals sensoren, robotisering en Big Data, om te fungeren als hulpmiddelen voor bedrijfsvoering en het verhogen van de efficiency. Ook heeft de wetgeving en het instellen van internationale afspraken een directe invloed op deze sector. Dit garandeert de duurzaamheid, gezondheid en kwaliteit van het melkvee.

Trend aantal bedrijven houden van melkvee

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven houden van melkvee geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2017 tot 2022. Er is sprake van een afname van 2.72 bedrijven in 5 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 15.105.