Brancheinformatie en cijfers installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)

705 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 460 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 705.