Brancheinformatie en cijfers keuring en controle van machines, apparaten en materialen

1.610 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven keuring en controle van machines, apparaten en materialen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven keuring en controle van machines, apparaten en materialen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 830 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.610.