Brancheinformatie en cijfers opfokken van jongvee voor de melkveehouderij

900 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven opfokken van jongvee voor de melkveehouderij

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven opfokken van jongvee voor de melkveehouderij geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2017 tot 2022. Er is sprake van een toename van 290 bedrijven in 5 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 900.