Brancheinformatie en cijfers organisatieadviesbureaus

108.515 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
42.000 VACATURES SECTOR
Organisatieadviesbureaus
KW02 - 2023

Branchecijfers organisatieadviesbureaus

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche organisatieadviesbureaus (SBI code: 70.22.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations) (SBI code: 70.22).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations) (SBI code: 70.22).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (70.22) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Organisatieadviesbureaus Trends

Organisatieadviesbureaus gaan steeds meer samen met organisaties en levert maatwerk-advies, met een steeds meer internationaal perspectief. Daarnaast is technologie een zeer belangrijk onderdeel geworden in deze branche, met mogelijkheden voor data-analyse en AI-assistenten. Automatisering heeft de mogelijkheid geboden om processen te vereenvoudigen, waardoor meer waarde gecreëerd kan worden voor cliënten. Niet alleen technologie, maar ook duurzaamheid speelt een rol. Organisatieadviseurs worden gevraagd om organisaties bij te staan bij het ontwikkelen en implementeren van duurzame strategieën. Ten slotte hebben organisatieadviesbureaus hun implementatiediensten uitgebreid, waarmee ze hun klanten kunnen helpen bij het toepassen van implementatie-oplossingen.

Trend aantal bedrijven organisatieadviesbureaus

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven organisatieadviesbureaus geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 64.145 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 108.515.