Brancheinformatie en cijfers overige keuring en controle

415 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven overige keuring en controle

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven overige keuring en controle geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 335 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 415.