Brancheinformatie en cijfers politie

5 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven politie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven politie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 35 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 5.