Brancheinformatie en cijfers praktijken van tandartsen

9.870 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven praktijken van tandartsen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven praktijken van tandartsen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 4.780 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 9.870.