Brancheinformatie en cijfers productie van aardgas

25 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven productie van aardgas

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven productie van aardgas geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2009 tot 2022. Er is sprake van een toename van 20 bedrijven in 13 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 25.