Brancheinformatie en cijfers teelt van potplanten onder glas

735 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.000 VACATURES SECTOR
Teelt van potplanten onder glas
KW02 - 2023

Branchecijfers teelt van potplanten onder glas

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche teelt van potplanten onder glas (SBI code: 01.30.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder teelt van sierplanten (SBI code: 01.30).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche teelt van sierplanten (SBI code: 01.30).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Teelt van sierplanten (01.30) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Teelt van potplanten onder glas Trends

In de teelt van potplanten onder glas is veel vernieuwing gaande. Om rendabel te blijven is investeren in modernere teeltsystemen noodzakelijk. Verder is kennisoverdracht van groot belang voor een optimaal resultaat; ondernemers investeren daarom vaak in goed opgeleide medewerkers. Tegelijkertijd dient er rekening te worden gehouden met de aanwezige regelgeving. Zo vragen steeds meer landen om te voldoen aan strenge hygiënevoorschriften en certificeringen. Verder is het belangrijk om op de hoogte te blijven van constant evoluerende ontwikkelingen op het gebied van kweektechnieken, afzet en kostenbesparing.

Trend aantal bedrijven teelt van potplanten onder glas

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven teelt van potplanten onder glas geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2017 tot 2023. Er is sprake van een toename van 195 bedrijven in 6 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 735.