Brancheinformatie en cijfers teelt van potplanten onder glas

585 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven teelt van potplanten onder glas

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven teelt van potplanten onder glas geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2017 tot 2022. Er is sprake van een toename van 45 bedrijven in 5 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 585.