Brancheinformatie en cijfers verduurzamen van hout

60 BEDRIJVEN
KW2 2024
33.600 VACATURES SECTOR
Verduurzamen van hout
KW1 2024

Branchecijfers verduurzamen van hout

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche verduurzamen van hout (SBI code: 16.10.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder primaire houtbewerking en verduurzamen van hout (SBI code: 16.10).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout (SBI code: 16.10).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout (16.10) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Verduurzamen van hout Trends

In de bedrijfstak verduurzamen van hout is het van cruciaal belang om mogelijke milieueffecten zoveel mogelijk te minimaliseren. Houtverduurzaming biedt een aantal manieren om het milieu te beschermen. Zo worden er bijvoorbeeld meer duurzame houtsoorten gebruikt en recyclageprocessen ingezet. Ook is het belangrijk om te investeren in innovatieve technieken, zoals het gebruik van biologisch afbreekbare verf en coatings. Bovendien moeten ondernemers ook rekening houden met het internationaal verplichte “Forest Stewardship Council” certificering voor duurzaam bosbeheer.

Trend aantal bedrijven verduurzamen van hout

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verduurzamen van hout geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 60.