Brancheinformatie en cijfers verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur

65 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 15 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 65.