Brancheinformatie en cijfers verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw

780 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 40 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 780.