Brancheinformatie en cijfers overige zakelijke dienstverlening

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

33.440 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.30% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.64% WINST (% OMZET)
2013
28.300 VACATURES SECTOR
Overige zakelijke dienstverlening
KW1 2024

Branchecijfers overige zakelijke dienstverlening

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche overige zakelijke dienstverlening (SBI code: 82). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten overige zakelijke dienstverlening

De branche overige zakelijke dienstverlening valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2013. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche overige zakelijke dienstverlening in 2013 zijn respectievelijk: Personeel (37.2%), Kosten omzet (30.8%) en Afschrijvingen (5.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor overige zakelijke dienstverlening.
start vergelijking

Overige zakelijke dienstverlening Trends

De bedrijfstak overige zakelijke dienstverlening staat momenteel in een periode van opwaartse beweging, met de opmars van innovatieve technologieën en diensten met name in data-analyse en marketing. Ondernemers moeten een manier vinden om deze technologische innovaties slim in te zetten in hun bedrijfstak om voorop te blijven lopen. Daarnaast is het ook belangrijk dat ondernemers blijven opletten voor aanbieders van dergelijke diensten en alle nieuwe ontwikkelingen die daaruit voortvloeien om hun concurrenten voor te blijven. Tenslotte is voor ondernemers van groot belang om de ontwikkelingen op klantgebied in de gaten te houden, omdat de behoeften van de klant veranderen en verrijkt worden met de komst van technologie.

Bedrijfsresultaat overige zakelijke dienstverlening

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche overige zakelijke dienstverlening tussen 2009 en 2013 is gedaald met 4.44% procentpunt naar 8.64%. Hierbij wordt in de branche overige zakelijke dienstverlening gemiddeld een bruto marge van 69.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2012) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.9% naar 8.6%.

Kosten per categorie branche overige zakelijke dienstverlening
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2010 2011 2012 2013 2013
Netto omzet 98.4% 97.7% 97.7% 97.9%
Overige opbrengsten 1.6% 2.3% 2.3% 2.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.1% 28.9% 31.4% 30.8%
Bruto marge 67.9% 71.1% 68.6% 69.2%
  - Bruto Loon   22.8%   25.0%   24.3%   24.2%
  - Sociale lasten   3.4%   3.7%   3.7%   3.7%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.5%   1.4%   1.4%
  - Overig   6.2%   6.6%   6.4%   7.9%
Personeelkosten Totaal 33.8% 36.7% 35.8% 37.2%
Verkoopkosten 2.2% 1.8% 1.7% 1.8%
Huisvestingskosten 3.9% 4.4% 4.2% 4.2%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 1.0% 0.9% 1.0%
Energieverbruik 0.9% 1.1% 1.1% 1.1%
Vervoermiddelen 1.2% 1.3% 1.3% 1.4%
Communicatiekosten 1.0% 1.1% 1.1% 1.1%
Afschrijvingen 5.2% 5.8% 5.7% 5.7%
Overige diensten 2.4% 2.4% 2.4% 2.5%
Overige bedrijfskosten 4.2% 4.6% 4.5% 4.7%
Bedrijfsresultaat 12.0% 10.8% 9.9% 8.6%

Laatste cijfers overige zakelijke dienstverlening en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief overige zakelijke dienstverlening
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat overige zakelijke dienstverlening

Trend aantal bedrijven overige zakelijke dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven overige zakelijke dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 26.955 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 33.440.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche overige zakelijke dienstverlening aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 149.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 49.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.1% hoger.

Trend omzet overige zakelijke dienstverlening (indexcijfers)