Brancheinformatie en cijfers arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

19.445 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.72% WINST (% OMZET)
2017
30.000 VACATURES SECTOR
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
KW02 - 2023

Branchecijfers arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (SBI code: 78). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

De branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.4%), Personeel (42.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer.
start vergelijking

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Trends

De laatste jaren is er veel verandert in de bedrijfstak arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (sbi code: 78). Een belangrijke ontwikkeling is dat het proces van arbeidsbemiddeling steeds meer online gaat. Bedrijven staan daarnaast steeds meer open voor flexibiliteit: hun tijdelijke vervangingen laten ze ook regelmatig intern uitvoeren. Er is tevens een toenemend aantal bedrijven dat beleid maakt om zelf personeel aan te trekken via online arbeidsmarkten, waardoor het aanbod aan vacatures ook digitaal vergroot wordt. Verder is de aandacht voor diversiteit in het personeelsbestand een hot topic geworden.

Bedrijfsresultaat arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.08% procentpunt naar 5.72%. Hierbij wordt in de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer gemiddeld een bruto marge van 54.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.9% naar 5.7%.

Kosten per categorie branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.4% 99.5% 99.7% 99.8%
Overige opbrengsten 0.6% 0.5% 0.3% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 42.7% 45.6% 46.7% 45.4%
Bruto marge 57.3% 54.4% 53.3% 54.6%
  - Bruto Loon   30.5%   29.6%   29.5%   30.3%
  - Sociale lasten   5.1%   4.9%   5.1%   5.3%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.0%   0.9%   1.0%
  - Overig   7.4%   5.9%   5.1%   5.8%
Personeelkosten Totaal 44.1% 41.3% 40.5% 42.4%
Verkoopkosten 0.8% 0.7% 0.7% 0.7%
Huisvestingskosten 1.2% 1.1% 1.0% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 1.2% 1.1% 1.0% 0.9%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 0.8% 0.8% 0.7% 0.6%
Overige diensten 1.0% 0.9% 1.0% 0.9%
Overige bedrijfskosten 2.3% 2.2% 2.1% 2.0%
Bedrijfsresultaat 5.2% 5.6% 5.9% 5.7%

Laatste cijfers arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

Trend aantal bedrijven arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 9.880 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 19.445.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 157. Dat betekent dat de omzet in 2022 57% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14% hoger.

Trend omzet arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (indexcijfers)