Brancheinformatie en cijfers arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

19.780 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.30% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.17% WINST (% OMZET)
2019
28.300 VACATURES SECTOR
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
KW1 2024

Branchecijfers arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (SBI code: 78). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

De branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (44.4%), Personeel (42.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer.
start vergelijking

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Trends

De laatste jaren is er veel verandert in de bedrijfstak arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (sbi code: 78). Een belangrijke ontwikkeling is dat het proces van arbeidsbemiddeling steeds meer online gaat. Bedrijven staan daarnaast steeds meer open voor flexibiliteit: hun tijdelijke vervangingen laten ze ook regelmatig intern uitvoeren. Er is tevens een toenemend aantal bedrijven dat beleid maakt om zelf personeel aan te trekken via online arbeidsmarkten, waardoor het aanbod aan vacatures ook digitaal vergroot wordt. Verder is de aandacht voor diversiteit in het personeelsbestand een hot topic geworden.

Bedrijfsresultaat arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer tussen 2009 en 2019 is gedaald met 0.63% procentpunt naar 5.17%. Hierbij wordt in de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer gemiddeld een bruto marge van 55.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.5% naar 5.2%.

Kosten per categorie branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.7% 99.8% 99.8% 99.7%
Overige opbrengsten 0.3% 0.2% 0.2% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 46.7% 45.4% 44.3% 44.4%
Bruto marge 53.3% 54.6% 55.7% 55.6%
  - Bruto Loon   29.5%   30.3%   32.3%   30.8%
  - Sociale lasten   5.1%   5.3%   5.8%   5.7%
  - Pensioenpremies   0.9%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Overig   5.1%   5.8%   4.3%   5.3%
Personeelkosten Totaal 40.5% 42.4% 43.4% 42.8%
Verkoopkosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.8%
Huisvestingskosten 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 1.0% 0.9% 1.0% 1.0%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 0.7% 0.6% 0.8% 1.0%
Overige diensten 1.0% 0.9% 0.8% 0.9%
Overige bedrijfskosten 2.1% 2.0% 2.1% 2.6%
Bedrijfsresultaat 5.9% 5.7% 5.5% 5.2%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer?

Versterk uw inzicht in de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

Trend aantal bedrijven arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 9.895 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 19.780.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 166.8. Dat betekent dat de omzet in 2023 66.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.9% hoger.

Trend omzet arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (indexcijfers)