Brancheinformatie en cijfers beveiliging en opsporing

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

11.910 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
29.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.63% WINST (% OMZET)
2017
30.000 VACATURES SECTOR
Beveiliging en opsporing
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers beveiliging en opsporing

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie beveiliging en opsporing
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers beveiliging en opsporing

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche beveiliging en opsporing (SBI code: 80). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten beveiliging en opsporing

De branche beveiliging en opsporing valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche beveiliging en opsporing zijn respectievelijk: Personeel (64.1%), Kosten omzet (14.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor beveiliging en opsporing.
start vergelijking

Beveiliging en opsporing Trends

De beveiligingsbedrijf sector is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, dankzij stijgende internetgebruikers en technische vooruitgang. Beveiligingsbedrijven hebben nu toegang tot geavanceerde technologie om cyberdreigingen te detecteren en blokkeren met innovatieve beveiligingssoftware, zoals artificial intelligence en machine learning. Daarnaast is er ook meer regelgeving waar beveiligingsbedrijven rekening mee moeten houden, zoals de GDPR. Gebruikers zijn ook veeleisender geworden, waardoor bedrijven moeten investeren in de producten en diensten die aan hun behoeften voldoen. Bedrijven moeten ook de cyberveiligheid van hun klanten waarborgen door maatregelen zoals multifactorauthorisatie, encryptie en compliance controles.

Bedrijfsresultaat beveiliging en opsporing

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche beveiliging en opsporing tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.18% procentpunt naar 6.63%. Hierbij wordt in de branche beveiliging en opsporing gemiddeld een bruto marge van 85.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.2% naar 6.6%.

Kosten per categorie branche beveiliging en opsporing
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.8% 98.9% 99.3% 99.7%
Overige opbrengsten 0.2% 1.1% 0.7% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 8.0% 14.0% 13.5% 14.4%
Bruto marge 92.0% 86.0% 86.5% 85.6%
  - Bruto Loon   48.3%   44.6%   42.0%   41.0%
  - Sociale lasten   8.8%   8.1%   7.3%   7.1%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.0%   2.3%   2.2%
  - Overig   10.3%   10.6%   13.2%   13.8%
Personeelkosten Totaal 69.6% 65.3% 64.7% 64.1%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 1.0% 1.2%
Huisvestingskosten 1.6% 2.0% 2.2% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.6%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Vervoermiddelen 2.7% 2.7% 2.6% 2.7%
Communicatiekosten 0.7% 0.8% 0.7% 0.7%
Afschrijvingen 1.4% 1.4% 1.6% 1.8%
Overige diensten 1.3% 1.7% 1.9% 1.9%
Overige bedrijfskosten 6.2% 4.2% 5.0% 3.7%
Bedrijfsresultaat 7.2% 6.4% 6.2% 6.6%

Laatst beschikbare cijfers beveiliging en opsporing

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie beveiliging en opsporing
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat beveiliging en opsporing

Trend aantal bedrijven beveiliging en opsporing

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven beveiliging en opsporing geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10.045 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 11.910.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche beveiliging en opsporing aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 160. Dat betekent dat de omzet in 2022 60% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 21% hoger.

Trend omzet beveiliging en opsporing (indexcijfers)