Branchecijfers Beveiliging en opsporing

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 7.20% in 2014 naar 6.42% in 2015

Beveiliging en opsporing (80)

Branchecijfers Beveiliging en opsporing: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Beveiliging en opsporing aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 108.4 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 8.4% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 4.13% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Beveiliging en opsporing

De branche Beveiliging en opsporing valt onder de sector Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Beveiliging en opsporing: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Beveiliging en opsporing. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 7.20% in 2014 naar 6.42% in 2015.Laatst beschikbare cijfers beveiliging en opsporing

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast beveiliging en opsporing bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Beveiliging en opsporing: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Beveiliging en opsporing wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (65.3%) gevolgd door 'Kosten omzet' (14.0%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (4.2%). De gemiddelde winstmarge Beveiliging en opsporing is 85.96%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 6.42% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 14.04%
Bruto Marge 85.96%
Personeel 65.31%
Verkoopkosten 0.78%
Huisvestingskosten 2.02%
Kosten apparatuur en inventaris 0.41%
Kosten energieverbruik 0.18%
Kosten vervoermiddelen 2.66%
Communicatiekosten 0.83%
Afschrijvingen 1.42%
Kosten van overige diensten 1.70%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.22%
Bedrijfsresultaat 6.42%

Branchecijfers Beveiliging en opsporing in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Beveiliging en opsporing

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Beveiliging en opsporing. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Beveiliging en opsporing
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.