Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers beveiliging en opsporing

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

13.390 BEDRIJVEN
KW2 2024
17.50% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.28% WINST (% OMZET)
2019
28.300 VACATURES SECTOR
Beveiliging en opsporing
KW1 2024

Branchecijfers beveiliging en opsporing

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche beveiliging en opsporing (SBI code: 80). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten beveiliging en opsporing

De branche beveiliging en opsporing valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche beveiliging en opsporing in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (61.4%), Kosten omzet (16.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor beveiliging en opsporing.
start vergelijking

Beveiliging en opsporing Trends

De beveiligingsbedrijf sector is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, dankzij stijgende internetgebruikers en technische vooruitgang. Beveiligingsbedrijven hebben nu toegang tot geavanceerde technologie om cyberdreigingen te detecteren en blokkeren met innovatieve beveiligingssoftware, zoals artificial intelligence en machine learning. Daarnaast is er ook meer regelgeving waar beveiligingsbedrijven rekening mee moeten houden, zoals de GDPR. Gebruikers zijn ook veeleisender geworden, waardoor bedrijven moeten investeren in de producten en diensten die aan hun behoeften voldoen. Bedrijven moeten ook de cyberveiligheid van hun klanten waarborgen door maatregelen zoals multifactorauthorisatie, encryptie en compliance controles.

Bedrijfsresultaat beveiliging en opsporing

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche beveiliging en opsporing tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.53% procentpunt naar 6.28%. Hierbij wordt in de branche beveiliging en opsporing gemiddeld een bruto marge van 83.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.7% naar 6.3%.

Kosten per categorie branche beveiliging en opsporing
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.3% 99.7% 99.2% 99.6%
Overige opbrengsten 0.7% 0.3% 0.8% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 13.5% 14.4% 15.7% 16.7%
Bruto marge 86.5% 85.6% 84.3% 83.3%
  - Bruto Loon   42.0%   41.0%   39.7%   37.9%
  - Sociale lasten   7.3%   7.1%   6.8%   6.8%
  - Pensioenpremies   2.3%   2.2%   2.3%   2.3%
  - Overig   13.2%   13.8%   14.3%   14.4%
Personeelkosten Totaal 64.7% 64.1% 63.1% 61.4%
Verkoopkosten 1.0% 1.2% 1.4% 1.4%
Huisvestingskosten 2.2% 2.1% 2.0% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.6% 0.5% 0.7%
Energieverbruik 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 2.6% 2.7% 2.7% 2.7%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.8%
Afschrijvingen 1.6% 1.8% 2.0% 2.2%
Overige diensten 1.9% 1.9% 2.0% 1.9%
Overige bedrijfskosten 5.0% 3.7% 4.2% 4.2%
Bedrijfsresultaat 6.2% 6.6% 5.7% 6.3%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers beveiliging en opsporing, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder beveiliging en opsporing
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat beveiliging en opsporing

Trend aantal bedrijven beveiliging en opsporing

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven beveiliging en opsporing geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10.050 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 13.390.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche beveiliging en opsporing aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 201. Dat betekent dat de omzet in 2023 101% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 25.4% hoger.

Trend omzet beveiliging en opsporing (indexcijfers)