Kengetallen branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 16.07% in 2012 naar 20.36% in 2013

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus (sbi code: 79).

Trend omzet reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 214.8 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 114.8% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 15.3% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

De branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 16.07% in 2012 naar 20.36% in 2013.Laatst beschikbare cijfers reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2013

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (59.0%) gevolgd door 'Personeel' (9.6%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.7%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 20.36% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 40.97%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 59.03%
Bruto Marge 40.97%
Personeel 9.63%
Verkoopkosten 3.14%
Huisvestingskosten 1.10%
Kosten apparatuur en inventaris 0.19%
Kosten energieverbruik 0.12%
Kosten vervoermiddelen 0.23%
Communicatiekosten 0.37%
Afschrijvingen 1.24%
Kosten van overige diensten 0.92%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.67%
Bedrijfsresultaat 20.36%

Branchecijfers jaar 2013: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.