Brancheinformatie en cijfers reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

6.445 BEDRIJVEN
KW2 2024
15.90% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
20.35% WINST (% OMZET)
2013
28.300 VACATURES SECTOR
Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus
KW1 2024

Branchecijfers reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus (SBI code: 79). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

De branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2013. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus in 2013 zijn respectievelijk: Kosten omzet (59.0%), Personeel (9.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus.
start vergelijking

Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus Trends

De reisbureau-industrie heeft de laatste jaren een enorme verandering doorgemaakt. Het internet speelt hierin een grote rol, met de mogelijkheid om online te zoeken, vergelijken en boeken. Daarnaast heeft de word-of-mouth-marketing in kracht gewonnen, waardoor traditionele kanalen zoals hishops en reisbureaus worden vervangen. Ondernemers moeten attente zijn voor de trend van personaliseerde reizen, waarmee reizigers hun reizen kunnen aanpassen aan hun specifieke interesses en behoeftes. Voor reisbureaus is het belangrijk om te investeren in technologische innovaties om alle nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen.

Bedrijfsresultaat reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus tussen 2009 en 2013 is gestegen met 13.10% procentpunt naar 20.35%. Hierbij wordt in de branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus gemiddeld een bruto marge van 41.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2012) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 16.1% naar 20.3%.

Kosten per categorie branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2010 2011 2012 2013 2013
Netto omzet 98.3% 99.0% 99.2% 99.1%
Overige opbrengsten 1.7% 1.0% 0.8% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 64.0% 62.6% 62.2% 59.0%
Bruto marge 36.0% 37.4% 37.8% 41.0%
  - Bruto Loon   7.9%   7.5%   7.0%   7.2%
  - Sociale lasten   1.2%   1.1%   1.2%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.4%   0.4%
  - Overig   1.1%   2.6%   0.9%   0.8%
Personeelkosten Totaal 10.6% 11.6% 9.5% 9.6%
Verkoopkosten 6.5% 6.3% 3.5% 3.1%
Huisvestingskosten 1.6% 1.2% 1.2% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.4% 0.2% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.8% 0.6% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.4% 1.2% 1.2% 1.2%
Overige diensten 2.1% 2.1% 0.9% 0.9%
Overige bedrijfskosten 2.0% 3.7% 4.6% 3.7%
Bedrijfsresultaat 10.3% 10.1% 16.1% 20.3%

Laatste cijfers reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

Trend aantal bedrijven reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.085 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 6.445.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 204.5. Dat betekent dat de omzet in 2023 104.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 23.2% hoger.

Trend omzet reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus (indexcijfers)