Brancheinformatie en cijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

11.115 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
9.63% WINST (% OMZET)
2017
30.000 VACATURES SECTOR
Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
KW02 - 2023

Branchecijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen (SBI code: 77). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

De branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.1%), Afschrijvingen (20.9%) en Personeel (11.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen.
start vergelijking

Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen Trends

Verhuurbedrijf Roerende Goederen (77) heeft de laatste jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Om succesvol te kunnen blijven, zijn er verschillende aspecten waar ondernemers rekening mee moeten houden, zoals digitale transformatie, kostenreducties, flexibeler en on-demand bedrijfsmodel, grotere diversiteit aan producten en duurzaamheid. Om te blijven concurreren, is het cruciaal dat ondernemers gebruikmaken van slimme technologie en inzetten op klanttevredenheid, zoals een efficiënt serviceproces, betere kredietverlening en een betere klantenservice.

Bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 5.02% procentpunt naar 9.63%. Hierbij wordt in de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen gemiddeld een bruto marge van 54.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.5% naar 9.6%.

Kosten per categorie branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.5% 97.9% 98.8% 99.3%
Overige opbrengsten 1.5% 2.1% 1.2% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 46.6% 44.7% 46.0% 45.1%
Bruto marge 53.4% 55.3% 54.0% 54.9%
  - Bruto Loon   8.9%   9.1%   9.1%   8.3%
  - Sociale lasten   1.4%   1.5%   1.5%   1.4%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.8%   0.8%   0.7%
  - Overig   1.5%   1.5%   1.7%   1.6%
Personeelkosten Totaal 12.5% 13.0% 13.1% 11.9%
Verkoopkosten 1.2% 1.2% 1.2% 1.3%
Huisvestingskosten 1.8% 1.9% 1.8% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 1.6% 1.5% 1.4% 1.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 23.8% 23.5% 22.9% 20.9%
Overige diensten 1.1% 1.2% 1.3% 1.3%
Overige bedrijfskosten 2.4% 3.7% 2.9% 6.2%
Bedrijfsresultaat 8.1% 8.5% 8.5% 9.6%

Laatste cijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Trend aantal bedrijven verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.640 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 11.115.