Brancheinformatie en cijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.145 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
9.63% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen (SBI code: 77). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

De branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.1%), Afschrijvingen (20.9%) en Personeel (11.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen.
start vergelijking

Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen Trends

Verhuurbedrijf Roerende Goederen (77) heeft de laatste jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Om succesvol te kunnen blijven, zijn er verschillende aspecten waar ondernemers rekening mee moeten houden, zoals digitale transformatie, kostenreducties, flexibeler en on-demand bedrijfsmodel, grotere diversiteit aan producten en duurzaamheid. Om te blijven concurreren, is het cruciaal dat ondernemers gebruikmaken van slimme technologie en inzetten op klanttevredenheid, zoals een efficiënt serviceproces, betere kredietverlening en een betere klantenservice.

Bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 5.02% procentpunt naar 9.63%. Hierbij wordt in de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen gemiddeld een bruto marge van 54.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.5% naar 9.6%.

Kosten naar soort verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.5% 97.9% 98.8% 99.3%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.5% 2.1% 1.2% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 46.6% 44.7% 46.0% 45.1%
Bruto marge 53.4% 55.3% 54.0% 54.9%
  - Bruto Loon   8.9%   9.1%   9.1%   8.3%
  - Sociale lasten   3.7%   3.8%   4.0%   3.6%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.8%   0.8%   0.7%
  - Overig   1.5%   1.5%   1.7%   1.6%
Personeelkosten Totaal 12.5% 13.0% 13.1% 11.9%
Verkoopkosten 1.2% 1.2% 1.2% 1.3%
Huisvestingskosten 1.8% 1.9% 1.8% 1.6%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Kosten energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 1.6% 1.5% 1.4% 1.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 23.8% 23.5% 22.9% 20.9%
Kosten van overige diensten 1.1% 1.2% 1.3% 1.3%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.4% 3.7% 2.9% 6.2%
Bedrijfsresultaat 8.1% 8.5% 8.5% 9.6%

Trend bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Trend aantal bedrijven verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 2.670 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 10.145.