Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

11.265 BEDRIJVEN
KW2 2024
15.32% WINST (% OMZET)
2019
28.300 VACATURES SECTOR
Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
KW1 2024

Branchecijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen (SBI code: 77). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

De branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (34.9%), Afschrijvingen (29.5%) en Personeel (9.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen.
start vergelijking

Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen Trends

Verhuurbedrijf Roerende Goederen (77) heeft de laatste jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Om succesvol te kunnen blijven, zijn er verschillende aspecten waar ondernemers rekening mee moeten houden, zoals digitale transformatie, kostenreducties, flexibeler en on-demand bedrijfsmodel, grotere diversiteit aan producten en duurzaamheid. Om te blijven concurreren, is het cruciaal dat ondernemers gebruikmaken van slimme technologie en inzetten op klanttevredenheid, zoals een efficiënt serviceproces, betere kredietverlening en een betere klantenservice.

Bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 10.71% procentpunt naar 15.32%. Hierbij wordt in de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen gemiddeld een bruto marge van 65.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.8% naar 15.3%.

Kosten per categorie branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.8% 99.3% 99.2% 99.3%
Overige opbrengsten 1.2% 0.7% 0.8% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 46.0% 45.1% 43.5% 34.9%
Bruto marge 54.0% 54.9% 56.5% 65.1%
  - Bruto Loon   9.1%   8.3%   7.8%   6.8%
  - Sociale lasten   1.5%   1.4%   1.4%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.7%   0.7%   0.6%
  - Overig   1.7%   1.6%   1.5%   1.3%
Personeelkosten Totaal 13.1% 11.9% 11.3% 9.9%
Verkoopkosten 1.2% 1.3% 1.1% 0.9%
Huisvestingskosten 1.8% 1.6% 1.5% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 1.4% 1.3% 1.2% 1.1%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 22.9% 20.9% 21.1% 29.5%
Overige diensten 1.3% 1.3% 3.1% 4.1%
Overige bedrijfskosten 2.9% 6.2% 6.7% 2.4%
Bedrijfsresultaat 8.5% 9.6% 9.8% 15.3%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Trend aantal bedrijven verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.635 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 11.265.

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederenDownloads voor ledenBranches onder verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederenVerhuur en lease van auto'sVerhuur van consumentenartikelenVerhuur en lease van machines en werktuigen en van overige goederenLease van niet-financiële immateriële activaMeer informatie verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederenondernemingsplan verhuurbedrijf roerende goederenMeer verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenEffectieve Marketingstrategieën voor Zakelijke DienstverleningVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor OndernemersAndere branches verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverleningVerhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederenArbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheerReisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureausBeveiliging en opsporingFacility management, reiniging en landschapsverzorgingOverige zakelijke dienstverlening