Brancheinformatie en cijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.145 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
9.63% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen (SBI code: 77). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

De branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.1%), Afschrijvingen (20.9%) en Personeel (11.9%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen 0.18% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 5.02% procentpunt naar 9.63%. Hierbij wordt in de branche verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen gemiddeld een bruto marge van 54.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.5% naar 9.6%.

Kosten naar soort verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.28%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.72%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 45.12%
Bruto marge 54.88%
  - Bruto Loon   8.33%
  - Premie & Pensioen   1.88%
  - Andere Sociale lasten   0.14%
  - Overig   + 1.55%
Personeelkosten Totaal 11.89%
Verkoopkosten 1.26%
Huisvestingskosten 1.57%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.38%
Kosten energieverbruik 0.19%
Kosten vervoermiddelen 1.26%
Communicatiekosten 0.25%
Afschrijvingen 20.92%
Kosten van overige diensten 1.27%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.25%
Bedrijfsresultaat 9.63%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Trend aantal bedrijven verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 2.670 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 10.145.