Brancheinformatie en cijfers facility management, reiniging en landschapsverzorging

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

41.565 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.61% WINST (% OMZET)
2017
30.000 VACATURES SECTOR
Facility management, reiniging en landschapsverzorging
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers facility management, reiniging en landschapsverzorging

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie facility management, reiniging en landschapsverzorging
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers facility management, reiniging en landschapsverzorging

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging (SBI code: 81). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten facility management, reiniging en landschapsverzorging

De branche facility management, reiniging en landschapsverzorging valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging zijn respectievelijk: Personeel (46.1%), Kosten omzet (26.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor facility management, reiniging en landschapsverzorging.
start vergelijking

Facility management, reiniging en landschapsverzorging Trends

De hoveniersbranche is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dankzij verduurzaming en digitalisering worden er steeds meer innovatieve oplossingen geboden aan particuliere klanten. Bijvoorbeeld het gebruik van duurzame materialen, kunstgras of hergebruikte materialen. Ook het gebruiken van mobiele apparaten en software, zoals flatscreens, sensoren, drone- en robottechnologie kan een groot voordeel bieden. Ook het verkopen van extra diensten, zoals tuinonderhoud, maakt het een interessante bedrijfstak. Met al deze ontwikkelingen is het belangrijk dat ondernemers hierop inspelen en industriële trends en operator-specifieke service verlenen.

Bedrijfsresultaat facility management, reiniging en landschapsverzorging

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.24% procentpunt naar 12.61%. Hierbij wordt in de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging gemiddeld een bruto marge van 74.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.9% naar 12.6%.

Kosten per categorie branche facility management, reiniging en landschapsverzorging
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.7% 99.7% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 0.3% 0.3% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 24.1% 24.4% 24.5% 26.0%
Bruto marge 75.9% 75.6% 75.5% 74.0%
  - Bruto Loon   33.9%   33.0%   32.6%   31.2%
  - Sociale lasten   6.2%   5.8%   5.9%   5.7%
  - Pensioenpremies   2.6%   2.6%   2.4%   2.3%
  - Overig   5.7%   6.3%   6.8%   7.0%
Personeelkosten Totaal 48.3% 47.6% 47.8% 46.1%
Verkoopkosten 0.9% 0.9% 0.8% 0.9%
Huisvestingskosten 1.9% 1.7% 1.7% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.4% 1.4% 1.6%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 3.6% 3.5% 3.2% 3.1%
Communicatiekosten 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 3.0% 2.6% 2.7% 2.4%
Overige diensten 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
Overige bedrijfskosten 3.4% 3.9% 3.7% 3.3%
Bedrijfsresultaat 11.0% 11.7% 11.9% 12.6%

Laatst beschikbare cijfers facility management, reiniging en landschapsverzorging

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie facility management, reiniging en landschapsverzorging
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat facility management, reiniging en landschapsverzorging

Trend aantal bedrijven facility management, reiniging en landschapsverzorging

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven facility management, reiniging en landschapsverzorging geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 25.940 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 41.565.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 161. Dat betekent dat de omzet in 2022 61% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13% hoger.

Trend omzet facility management, reiniging en landschapsverzorging (indexcijfers)