Branchecijfers Facility management, reiniging en landschapsverzorging

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 11.01% in 2014 naar 11.66% in 2015

Facility management, reiniging en landschapsverzorging (81)

Branchecijfers Facility management, reiniging en landschapsverzorging: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Facility management, reiniging en landschapsverzorging aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 125.8 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 25.8% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 8.64% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Facility management, reiniging en landschapsverzorging

De branche Facility management, reiniging en landschapsverzorging valt onder de sector Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Facility management, reiniging en landschapsverzorging: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Facility management, reiniging en landschapsverzorging. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 11.01% in 2014 naar 11.66% in 2015.Laatst beschikbare cijfers facility management, reiniging en landschapsverzorging

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast facility management, reiniging en landschapsverzorging vrijwel alle branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.


Branchecijfers Facility management, reiniging en landschapsverzorging: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Facility management, reiniging en landschapsverzorging wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (47.6%) gevolgd door 'Kosten omzet' (24.4%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.9%). De gemiddelde winstmarge Facility management, reiniging en landschapsverzorging is 75.62%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 11.66% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 24.38%
Bruto Marge 75.62%
Personeel 47.62%
Verkoopkosten 0.91%
Huisvestingskosten 1.66%
Kosten apparatuur en inventaris 1.35%
Kosten energieverbruik 0.49%
Kosten vervoermiddelen 3.46%
Communicatiekosten 0.51%
Afschrijvingen 2.62%
Kosten van overige diensten 1.42%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.92%
Bedrijfsresultaat 11.66%

Branchecijfers Facility management, reiniging en landschapsverzorging in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Facility management, reiniging en landschapsverzorging

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Facility management, reiniging en landschapsverzorging. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Facility management, reiniging en landschapsverzorging
Behoefte aan meer recente cijfers? Voor de laatste cijfers kunt u de bedrijfstakdatabase bestellen. Hierin staan ook alle andere branches en onderliggende bedrijfstakken.
Een schat aan informatie tegen een lage prijs en tijdelijk met 15% extra korting (kortingscode "samen2020").