Brancheinformatie en cijfers facility management, reiniging en landschapsverzorging

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

43.120 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.10% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.73% WINST (% OMZET)
2019
28.300 VACATURES SECTOR
Facility management, reiniging en landschapsverzorging
KW1 2024

Branchecijfers facility management, reiniging en landschapsverzorging

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging (SBI code: 81). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten facility management, reiniging en landschapsverzorging

De branche facility management, reiniging en landschapsverzorging valt onder de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (45.2%), Kosten omzet (27.0%) en Kosten vervoermiddelen (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor facility management, reiniging en landschapsverzorging.
start vergelijking

Facility management, reiniging en landschapsverzorging Trends

De hoveniersbranche is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dankzij verduurzaming en digitalisering worden er steeds meer innovatieve oplossingen geboden aan particuliere klanten. Bijvoorbeeld het gebruik van duurzame materialen, kunstgras of hergebruikte materialen. Ook het gebruiken van mobiele apparaten en software, zoals flatscreens, sensoren, drone- en robottechnologie kan een groot voordeel bieden. Ook het verkopen van extra diensten, zoals tuinonderhoud, maakt het een interessante bedrijfstak. Met al deze ontwikkelingen is het belangrijk dat ondernemers hierop inspelen en industriële trends en operator-specifieke service verlenen.

Bedrijfsresultaat facility management, reiniging en landschapsverzorging

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.37% procentpunt naar 12.73%. Hierbij wordt in de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging gemiddeld een bruto marge van 73.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 12.8% naar 12.7%.

Kosten per categorie branche facility management, reiniging en landschapsverzorging
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.7% 99.6% 99.3%
Overige opbrengsten 0.4% 0.3% 0.4% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 24.5% 26.0% 26.3% 27.0%
Bruto marge 75.5% 74.0% 73.7% 73.0%
  - Bruto Loon   32.6%   31.2%   30.8%   30.0%
  - Sociale lasten   5.9%   5.7%   5.6%   5.4%
  - Pensioenpremies   2.4%   2.3%   2.3%   2.4%
  - Overig   6.8%   7.0%   7.4%   7.4%
Personeelkosten Totaal 47.8% 46.1% 46.1% 45.2%
Verkoopkosten 0.8% 0.9% 0.9% 0.9%
Huisvestingskosten 1.7% 1.6% 1.5% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 1.4% 1.6% 1.7% 1.5%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Vervoermiddelen 3.2% 3.1% 3.2% 3.3%
Communicatiekosten 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 2.7% 2.4% 2.4% 2.6%
Overige diensten 1.4% 1.4% 1.3% 1.3%
Overige bedrijfskosten 3.7% 3.3% 3.0% 3.1%
Bedrijfsresultaat 11.9% 12.6% 12.8% 12.7%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers facility management, reiniging en landschapsverzorging?

Versterk uw inzicht in de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder facility management, reiniging en landschapsverzorging
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat facility management, reiniging en landschapsverzorging

Trend aantal bedrijven facility management, reiniging en landschapsverzorging

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven facility management, reiniging en landschapsverzorging geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 25.940 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 43.120.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche facility management, reiniging en landschapsverzorging aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 176.1. Dat betekent dat de omzet in 2023 76.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9.2% hoger.

Trend omzet facility management, reiniging en landschapsverzorging (indexcijfers)