Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

75 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 30 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 75.