Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van hydraulische apparatuur

100 BEDRIJVEN
KW2 2024
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van hydraulische apparatuur
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van hydraulische apparatuur

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van hydraulische apparatuur (SBI code: 28.12). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen (SBI code: 28.1).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen (SBI code: 28.1).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen (28.1) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van hydraulische apparatuur Trends

De vervaardiging van hydraulische apparatuur is de afgelopen jaren geëvolueerd van een arbeidsintensieve optie naar meer geautomatiseerde productieprocessen. Steeds meer bedrijven maken gebruik van computersimulaties en virtuele engineeringtechnieken om hun productontwerpen te verbeteren. Tegelijkertijd worden er steeds meer slimme sensoren toegepast om bedrijven te helpen hun bestaande productieprocessen te verbeteren. Ook de veelgebruikte materialen zoals kunststoffen, aluminium en staal voor hydraulische systemen hebben een update gekregen om te voldoen aan de veranderende eisen. Voor ondernemers is het daarom belangrijk om continu de ontwikkelingen in de branche te monitoren en er rekening mee te houden.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van hydraulische apparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van hydraulische apparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 20 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 100.