Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

445 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.73% WINST (% OMZET)
2018
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen (SBI code: 28.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

De branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2018. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen in 2018 zijn respectievelijk: Kosten omzet (56.4%), Personeel (22.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen.
start vergelijking

Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen Trends

De bedrijfstak Producent Motoren en Pompen heeft de afgelopen jaren innovaties gekend ten aanzien van energie-efficiëntie, processen en technologieën. Onlangs is er een aandringen op duurzaamheid waardoor de motor- en pompindustrie steeds meer gebruik maakt van milieuvriendelijke materialen zoals staal, aluminium, koper en thermoplasten. Ook is er een toenemende vraag naar systemen op basis van kunstmatige intelligentie die de prestaties van de motors en pompen verbeteren en energiezuiniger maken. Verder zijn er nieuwe mogelijkheden in de vorm van 3D- printing, slimme automatisering en Big Data, die de prestaties en het rendement van de motoren en pompen kunnen versterken.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen tussen 2009 en 2018 is gedaald met 0.63% procentpunt naar 7.73%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen gemiddeld een bruto marge van 43.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.4% naar 7.7%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2015 2016 2017 2018 2023
Netto omzet 99.6% 99.0% 99.0% 97.3%
Overige opbrengsten 0.4% 1.0% 1.0% 2.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 56.6% 57.4% 56.9% 56.4%
Bruto marge 43.4% 42.6% 43.1% 43.6%
  - Bruto Loon   15.8%   15.5%   15.0%   15.4%
  - Sociale lasten   2.4%   2.3%   2.3%   2.4%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.4%   1.4%   1.4%
  - Overig   3.1%   2.9%   2.9%   3.3%
Personeelkosten Totaal 22.7% 22.1% 21.7% 22.6%
Verkoopkosten 1.5% 1.8% 1.9% 1.8%
Huisvestingskosten 1.5% 1.5% 1.4% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 0.7% 0.8% 0.8%
Energieverbruik 0.5% 0.4% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.6% 0.7%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.3% 2.1% 2.4% 2.4%
Overige diensten 1.4% 1.6% 1.5% 1.5%
Overige bedrijfskosten 3.5% 3.8% 3.7% 4.0%
Bedrijfsresultaat 8.0% 7.7% 8.4% 7.7%

Laatste cijfers vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 30 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 445.