Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

425 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.40% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen (SBI code: 28.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

De branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen zijn respectievelijk: Kosten omzet (56.9%), Personeel (21.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen.
start vergelijking

Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen Trends

De bedrijfstak Producent Motoren en Pompen heeft de afgelopen jaren innovaties gekend ten aanzien van energie-efficiëntie, processen en technologieën. Onlangs is er een aandringen op duurzaamheid waardoor de motor- en pompindustrie steeds meer gebruik maakt van milieuvriendelijke materialen zoals staal, aluminium, koper en thermoplasten. Ook is er een toenemende vraag naar systemen op basis van kunstmatige intelligentie die de prestaties van de motors en pompen verbeteren en energiezuiniger maken. Verder zijn er nieuwe mogelijkheden in de vorm van 3D- printing, slimme automatisering en Big Data, die de prestaties en het rendement van de motoren en pompen kunnen versterken.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.04% procentpunt naar 8.40%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen gemiddeld een bruto marge van 43.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.7% naar 8.4%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 97.7% 99.6% 99.0% 99.0%
Overige opbrengsten 2.3% 0.4% 1.0% 1.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 57.2% 56.6% 57.4% 56.9%
Bruto marge 42.8% 43.4% 42.6% 43.1%
  - Bruto Loon   14.3%   15.8%   15.5%   15.0%
  - Sociale lasten   2.3%   2.4%   2.3%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.5%   1.4%   1.4%
  - Overig   2.9%   3.1%   2.9%   2.9%
Personeelkosten Totaal 21.0% 22.7% 22.1% 21.7%
Verkoopkosten 1.8% 1.5% 1.8% 1.9%
Huisvestingskosten 1.4% 1.5% 1.5% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 1.0% 0.7% 0.8%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.4% 0.5%
Vervoermiddelen 0.6% 0.7% 0.7% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.2% 2.3% 2.1% 2.4%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.6% 1.5%
Overige bedrijfskosten 3.2% 3.5% 3.8% 3.7%
Bedrijfsresultaat 9.6% 8.0% 7.7% 8.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 30 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 425.