Brancheinformatie en cijfers luchtvaart

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

385 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
123.70% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.48% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers luchtvaart

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche luchtvaart (SBI code: 51). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer en opslag (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers luchtvaart en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie luchtvaart
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten luchtvaart

De branche luchtvaart valt onder de sector vervoer en opslag. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche luchtvaart zijn respectievelijk: Kosten vervoermiddelen (34.6%), Personeel (22.4%) en Kosten van overige diensten (12.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor luchtvaart.
start vergelijking

Luchtvaart Trends

De luchtvaartbranche heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Er is een steeds grotere vraag naar meer capaciteit in het luchtruim, men schakelt over op milieuvriendelijkere brandstoffen en er worden nieuwe toestellen gebruikt om grote hoeveelheden transporteren. Verder is er met de komst van low-cost of budgetmaatschappijen veel concurrentie ontstaan van de traditionele luchtvaartmaatschappijen. Als ondernemer in de luchtvaart is het dan ook belangrijk om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen en hier op in te spelen.

Bedrijfsresultaat luchtvaart

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche luchtvaart tussen 2009 en 2017 is gestegen met 14.95% procentpunt naar 9.48%. Hierbij wordt in de branche luchtvaart gemiddeld een bruto marge van 93.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.5% naar 9.5%.

Kosten naar soort luchtvaart
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 6.8% 8.0% 9.0% 6.4%
Bruto marge 93.2% 92.0% 91.0% 93.6%
  - Bruto Loon   15.5%   16.7%   18.2%   18.3%
  - Sociale lasten   -2.4%   3.9%   4.0%   4.1%
  - Pensioenpremies   -5.2%   1.2%   1.1%   1.2%
  - Overig   1.1%   1.0%   1.0%   1.0%
Personeelkosten Totaal 13.0% 20.6% 22.2% 22.4%
Verkoopkosten 4.7% 5.0% 5.2% 5.5%
Huisvestingskosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.8%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.5% 0.5% 0.5%
Kosten energieverbruik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kosten vervoermiddelen 45.0% 42.0% 36.4% 34.6%
Communicatiekosten 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 4.7% 4.3% 4.2% 4.4%
Kosten van overige diensten 12.1% 12.3% 12.5% 12.1%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.5% 4.1% 2.7% 3.7%
Bedrijfsresultaat 9.0% 2.5% 6.5% 9.5%

Trend bedrijfsresultaat luchtvaart

Trend aantal bedrijven luchtvaart

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven luchtvaart geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 80 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 385.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche luchtvaart aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 64.6. Dat betekent dat de omzet in 2021 35.4% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 30.4% hoger.

Trend omzet luchtvaart (indexcijfers)