Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers luchtvaart

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

385 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.00% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.07% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Luchtvaart
KW1 2024

Branchecijfers luchtvaart

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche luchtvaart (SBI code: 51). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer en opslag (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten luchtvaart

De branche luchtvaart valt onder de sector vervoer en opslag. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche luchtvaart in 2019 zijn respectievelijk: Kosten vervoermiddelen (32.9%), Personeel (22.4%) en Kosten van overige diensten (11.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor luchtvaart.
start vergelijking

Luchtvaart Trends

De luchtvaartbranche heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Er is een steeds grotere vraag naar meer capaciteit in het luchtruim, men schakelt over op milieuvriendelijkere brandstoffen en er worden nieuwe toestellen gebruikt om grote hoeveelheden transporteren. Verder is er met de komst van low-cost of budgetmaatschappijen veel concurrentie ontstaan van de traditionele luchtvaartmaatschappijen. Als ondernemer in de luchtvaart is het dan ook belangrijk om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen en hier op in te spelen.

Bedrijfsresultaat luchtvaart

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche luchtvaart tussen 2009 en 2019 is gestegen met 11.53% procentpunt naar 6.07%. Hierbij wordt in de branche luchtvaart gemiddeld een bruto marge van 92.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.7% naar 6.1%.

Kosten per categorie branche luchtvaart
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2022
Netto omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 9.0% 6.4% 6.2% 7.2%
Bruto marge 91.0% 93.6% 93.8% 92.8%
  - Bruto Loon   18.2%   18.3%   17.5%   17.5%
  - Sociale lasten   1.9%   1.8%   1.8%   1.9%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.2%   1.4%   1.7%
  - Overig   1.0%   1.0%   1.4%   1.3%
Personeelkosten Totaal 22.2% 22.4% 22.2% 22.4%
Verkoopkosten 5.2% 5.5% 6.0% 5.8%
Huisvestingskosten 0.5% 0.8% 1.1% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.5% 0.9% 0.7%
Energieverbruik 0.0% 0.0% 0.1% 0.4%
Vervoermiddelen 36.4% 34.6% 31.5% 32.9%
Communicatiekosten 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 4.2% 4.4% 8.0% 8.5%
Overige diensten 12.5% 12.1% 11.4% 11.2%
Overige bedrijfskosten 2.7% 3.7% 2.8% 3.6%
Bedrijfsresultaat 6.5% 9.5% 9.7% 6.1%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers luchtvaart, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder luchtvaart
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat luchtvaart

Trend aantal bedrijven luchtvaart

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven luchtvaart geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 85 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 385.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche luchtvaart aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 125.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 25.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 11.8% hoger.

Trend omzet luchtvaart (indexcijfers)