Brancheinformatie en cijfers post en koeriers

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

9.915 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
0.80% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.22% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers post en koeriers

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche post en koeriers (SBI code: 53). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer en opslag (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers post en koeriers en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie post en koeriers
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten post en koeriers

De branche post en koeriers valt onder de sector vervoer en opslag. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche post en koeriers zijn respectievelijk: Personeel (30.6%), Kosten omzet (29.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (14.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor post en koeriers.
start vergelijking

Post en koeriers Trends

De veranderende markt vereist dat koeriersondernemers zich aanpassen aan de toenemende vraag naar snelle, betrouwbare en goedkoopste verzendmethode. Verder wordt er meer gebruik gemaakt van technologisch geavanceerde tools die de efficiëntie voor kopers verhogen en opdrachtgevers in staat stellen om betere kostenbeheersing en controle te hebben. Ook het automatiseren van administratieve processen zal worden geoptimaliseerd, om zo meer tijd te besteden aan het leveren van kwaliteitsdiensten. Ten slotte is het waarschijnlijk dat steeds meer koeriersondernemingen zullen overschakelen naar slimme bezorgsystemen op basis van Artificial Intelligence, om hun bedrijf winstgevend te maken.

Bedrijfsresultaat post en koeriers

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche post en koeriers tussen 2009 en 2017 is gedaald met 5.61% procentpunt naar 8.22%. Hierbij wordt in de branche post en koeriers gemiddeld een bruto marge van 70.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.9% naar 8.2%.

Kosten naar soort post en koeriers
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 96.7% 95.9% 95.5% 93.9%
Overige bedrijfsopbrengsten 3.3% 4.1% 4.5% 6.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 29.8% 26.3% 28.6% 29.4%
Bruto marge 70.2% 73.7% 71.4% 70.6%
  - Bruto Loon   22.9%   21.3%   20.7%   19.4%
  - Sociale lasten   11.2%   10.8%   11.0%   11.2%
  - Pensioenpremies   3.2%   3.3%   2.9%   2.5%
  - Overig   4.3%   4.1%   5.0%   5.6%
Personeelkosten Totaal 34.0% 32.1% 31.7% 30.6%
Verkoopkosten 0.9% 0.7% 0.7% 0.7%
Huisvestingskosten 2.2% 1.8% 2.0% 1.5%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.5% 0.5% 0.7%
Kosten energieverbruik 0.4% 0.3% 0.4% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 3.9% 4.1% 4.3% 4.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.4% 2.2% 2.1% 1.8%
Kosten van overige diensten 6.8% 7.9% 7.2% 7.4%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 8.2% 14.0% 13.5% 14.8%
Bedrijfsresultaat 10.4% 9.7% 8.9% 8.2%

Trend bedrijfsresultaat post en koeriers

Trend aantal bedrijven post en koeriers

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven post en koeriers geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 5.775 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 9.915.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche post en koeriers aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 150. Dat betekent dat de omzet in 2021 50% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14.1% hoger.

Trend omzet post en koeriers (indexcijfers)