Brancheinformatie en cijfers post en koeriers

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.275 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.22% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Post en koeriers
KW02 - 2023

Branchecijfers post en koeriers

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche post en koeriers (SBI code: 53). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer en opslag (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten post en koeriers

De branche post en koeriers valt onder de sector vervoer en opslag. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche post en koeriers in 2021 zijn respectievelijk: Personeel (30.6%), Kosten omzet (29.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (14.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor post en koeriers.
start vergelijking

Post en koeriers Trends

De veranderende markt vereist dat koeriersondernemers zich aanpassen aan de toenemende vraag naar snelle, betrouwbare en goedkoopste verzendmethode. Verder wordt er meer gebruik gemaakt van technologisch geavanceerde tools die de efficiëntie voor kopers verhogen en opdrachtgevers in staat stellen om betere kostenbeheersing en controle te hebben. Ook het automatiseren van administratieve processen zal worden geoptimaliseerd, om zo meer tijd te besteden aan het leveren van kwaliteitsdiensten. Ten slotte is het waarschijnlijk dat steeds meer koeriersondernemingen zullen overschakelen naar slimme bezorgsystemen op basis van Artificial Intelligence, om hun bedrijf winstgevend te maken.

Bedrijfsresultaat post en koeriers

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche post en koeriers tussen 2009 en 2017 is gedaald met 5.61% procentpunt naar 8.22%. Hierbij wordt in de branche post en koeriers gemiddeld een bruto marge van 70.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.9% naar 8.2%.

Kosten per categorie branche post en koeriers
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 96.7% 95.9% 95.5% 93.9%
Overige opbrengsten 3.3% 4.1% 4.5% 6.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 29.8% 26.3% 28.6% 29.4%
Bruto marge 70.2% 73.7% 71.4% 70.6%
  - Bruto Loon   22.9%   21.3%   20.7%   19.4%
  - Sociale lasten   3.7%   3.4%   3.1%   3.0%
  - Pensioenpremies   3.2%   3.3%   2.9%   2.5%
  - Overig   4.3%   4.1%   5.0%   5.6%
Personeelkosten Totaal 34.0% 32.1% 31.7% 30.6%
Verkoopkosten 0.9% 0.7% 0.7% 0.7%
Huisvestingskosten 2.2% 1.8% 2.0% 1.5%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.5% 0.5% 0.7%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.4% 0.2%
Vervoermiddelen 3.9% 4.1% 4.3% 4.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.4% 2.2% 2.1% 1.8%
Overige diensten 6.8% 7.9% 7.2% 7.4%
Overige bedrijfskosten 8.2% 14.0% 13.5% 14.8%
Bedrijfsresultaat 10.4% 9.7% 8.9% 8.2%

Laatste cijfers post en koeriers en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief post en koeriers
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat post en koeriers

Trend aantal bedrijven post en koeriers

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven post en koeriers geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 6.135 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 10.275.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche post en koeriers aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 147. Dat betekent dat de omzet in 2022 47% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 1% lager.

Trend omzet post en koeriers (indexcijfers)