Brancheinformatie en cijfers opslag en dienstverlening voor vervoer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

13.855 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.00% OMZETGROEI
KW04 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.63% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Opslag en dienstverlening voor vervoer
KW02 - 2023

Branchecijfers opslag en dienstverlening voor vervoer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche opslag en dienstverlening voor vervoer (SBI code: 52). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer en opslag (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten opslag en dienstverlening voor vervoer

De branche opslag en dienstverlening voor vervoer valt onder de sector vervoer en opslag. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche opslag en dienstverlening voor vervoer zijn respectievelijk: Kosten omzet (49.2%), Personeel (20.9%) en Afschrijvingen (6.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor opslag en dienstverlening voor vervoer.
start vergelijking

Opslag en dienstverlening voor vervoer Trends

Ondernemers in de bedrijfstak opslag en dienstverlening voor vervoer moeten rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. Kosten zijn een grote invloed op succesvol ondernemerschap, dus bedrijfseigenaren moeten bezuinigingen in hun bedrijf zo effectief mogelijk inzetten om concurrentievoordeel te behalen. Automatisering mag hierbij zeker niet worden vergeten omdat er met minder middelen meer te bereiken is. Wat betreft online marketing speelt digitalisering en social media steeds meer een rol in de bedrijfstak. Ook innovatie kan leiden tot betere support-ervaringen voor klanten waardoor zij tevreden blijven en meer aankopen doen.

Bedrijfsresultaat opslag en dienstverlening voor vervoer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche opslag en dienstverlening voor vervoer tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.85% procentpunt naar 8.63%. Hierbij wordt in de branche opslag en dienstverlening voor vervoer gemiddeld een bruto marge van 50.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.8% naar 8.6%.

Kosten per categorie branche opslag en dienstverlening voor vervoer
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 93.8% 94.4% 94.2% 94.3%
Overige opbrengsten 6.2% 5.6% 5.8% 5.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 48.3% 46.9% 47.7% 49.2%
Bruto marge 51.7% 53.1% 52.3% 50.8%
  - Bruto Loon   13.6%   14.4%   13.9%   13.3%
  - Sociale lasten   2.0%   2.2%   2.1%   2.1%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.3%   1.2%   1.2%
  - Overig   3.4%   3.7%   4.2%   4.3%
Personeelkosten Totaal 20.2% 21.5% 21.5% 20.9%
Verkoopkosten 0.7% 0.7% 0.8% 0.7%
Huisvestingskosten 5.0% 4.8% 5.0% 4.9%
Apparatuur en Inventaris 1.4% 1.3% 1.3% 1.3%
Energieverbruik 0.8% 0.7% 0.7% 0.6%
Vervoermiddelen 2.1% 2.1% 1.9% 1.9%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 6.5% 6.5% 6.5% 6.2%
Overige diensten 1.6% 1.6% 1.8% 1.6%
Overige bedrijfskosten 3.5% 3.5% 3.6% 3.7%
Bedrijfsresultaat 9.4% 9.8% 8.8% 8.6%

Laatste cijfers opslag en dienstverlening voor vervoer en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief opslag en dienstverlening voor vervoer
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat opslag en dienstverlening voor vervoer

Trend aantal bedrijven opslag en dienstverlening voor vervoer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven opslag en dienstverlening voor vervoer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 8.955 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 13.855.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche opslag en dienstverlening voor vervoer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 155. Dat betekent dat de omzet in 2022 55% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 22% hoger.

Trend omzet opslag en dienstverlening voor vervoer (indexcijfers)