Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers opslag en dienstverlening voor vervoer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

14.335 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.20% OMZETGROEI
KW4 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.06% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Opslag en dienstverlening voor vervoer
KW1 2024

Branchecijfers opslag en dienstverlening voor vervoer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche opslag en dienstverlening voor vervoer (SBI code: 52). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer en opslag (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten opslag en dienstverlening voor vervoer

De branche opslag en dienstverlening voor vervoer valt onder de sector vervoer en opslag. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche opslag en dienstverlening voor vervoer in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.5%), Personeel (20.5%) en Afschrijvingen (6.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor opslag en dienstverlening voor vervoer.
start vergelijking

Opslag en dienstverlening voor vervoer Trends

Ondernemers in de bedrijfstak opslag en dienstverlening voor vervoer moeten rekening houden met een aantal belangrijke veranderingen. Kosten zijn een grote invloed op succesvol ondernemerschap, dus bedrijfseigenaren moeten bezuinigingen in hun bedrijf zo effectief mogelijk inzetten om concurrentievoordeel te behalen. Automatisering mag hierbij zeker niet worden vergeten omdat er met minder middelen meer te bereiken is. Wat betreft online marketing speelt digitalisering en social media steeds meer een rol in de bedrijfstak. Ook innovatie kan leiden tot betere support-ervaringen voor klanten waardoor zij tevreden blijven en meer aankopen doen.

Bedrijfsresultaat opslag en dienstverlening voor vervoer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche opslag en dienstverlening voor vervoer tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.28% procentpunt naar 8.06%. Hierbij wordt in de branche opslag en dienstverlening voor vervoer gemiddeld een bruto marge van 49.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.2% naar 8.1%.

Kosten per categorie branche opslag en dienstverlening voor vervoer
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 94.2% 94.3% 94.9% 94.9%
Overige opbrengsten 5.8% 5.7% 5.1% 5.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.7% 49.2% 50.3% 50.5%
Bruto marge 52.3% 50.8% 49.7% 49.5%
  - Bruto Loon   13.9%   13.3%   13.3%   13.0%
  - Sociale lasten   2.1%   2.1%   2.1%   2.1%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.2%   1.2%   1.2%
  - Overig   4.2%   4.3%   4.7%   4.2%
Personeelkosten Totaal 21.5% 20.9% 21.4% 20.5%
Verkoopkosten 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%
Huisvestingskosten 5.0% 4.9% 4.6% 4.2%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.3% 1.2% 1.2%
Energieverbruik 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 1.9% 1.9% 1.8% 1.6%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 6.5% 6.2% 6.2% 6.8%
Overige diensten 1.8% 1.6% 1.7% 2.0%
Overige bedrijfskosten 3.6% 3.7% 4.1% 3.7%
Bedrijfsresultaat 8.8% 8.6% 7.2% 8.1%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers opslag en dienstverlening voor vervoer, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder opslag en dienstverlening voor vervoer
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat opslag en dienstverlening voor vervoer

Trend aantal bedrijven opslag en dienstverlening voor vervoer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven opslag en dienstverlening voor vervoer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 8.965 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 14.335.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche opslag en dienstverlening voor vervoer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 134.6. Dat betekent dat de omzet in 2023 34.6% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.5% lager.

Trend omzet opslag en dienstverlening voor vervoer (indexcijfers)